Internacia Laborgrupo "Lingvolanĉilo"


La Internacia Laborgrupo "Lingvolanĉilo" fondiĝis en majo 2006. Nia ĉefa celo estas antaŭenigi la instruadon de Esperanto en la bazgradaj kaj mezgradaj lernejoj, unue en Eŭropa Unio, sed ankaŭ en la tuta mondo.

La Projekto "Springboard/Lingvolanĉilo" celas organizi kaj/aŭ subteni la instruadon de Esperanto al 7-11-jaraj infanoj, por enkonduki ilin en la lernadon de la pli malfacilaj, naciaj lingvoj. Se la infanoj lernas unue Esperanton, kaj poste du, libere elektitajn, naciajn lingvojn, en la tempo de la abiturienta ekzameno ili povos paroli minimume mezgrade tri fremdajn lingvojn, kaj pro la lernadfaciliga efiko de Esperanto ili povas ŝpari 2000-2500 laborhorojn, t.e. tutan laborjaron. Tiamaniere ili ricevas de Esperanto ion utilan: libertempon, kiun ili povas utiligi por lernado de siaj estontaj fakoj. Ĝi estas do praktika aplikado de Esperanto.

La Projekto "Interkultura kaj multlingva dialogo" instruas Esperanton por pli grandaj infanoj, mezlernejanoj, ĝi estas "malgranda kontribuo kaj kuraĝigo al la interkultura dialogo por pli bona komunikado, reciproka konatiĝo kaj paca kunvivado inter ĉiuj homoj kaj popoloj de la tero".

Pli detale pri la supre menciitaj projektoj oni povas legi ĉe la retejo http://www.edukado.net, en la rubriko "Lingvolernigaj projektoj".

Ni invitas Vin partopreni la laboron de la internacia laborgrupo "lingvolanĉilo"! La organiza laboro, kaj la komunikado inter la membroj de laborgrupo okazas en la koresponda listo "lingvolancxilo@googlegroups.com" - al kiu ni bonvenigus ankaŭ vin! Por eventualaj demandoj ni volonte staras je via dispono ĉe la retadreso: "ludoviko@freemail.hu"

Kun salutoj

dr. Molnár Lajos és dr. Farkas Júlia
Budapeŝto, Hungario
  Visszalépés az előző oldalra!