Auckland (Új-Zéland) elsőfokú episzkopális iskola

Év: 1922—1924.

Cél: az eszperantó könnyűségének összehasonlítása a francia nyelvvel

Jelentés:

cikk az Eszperantó Enciklopédiájában (436. old.) az eszperantó pedagógiai értékéről. ("76 tanulót kezdtek oktatni eszperantóra és 76-ot franciára. Egy év múlva az eszperantót tanulók is elkezdték a francia nyelv tanulását. További egy év múlva nyilvánvalóvá vált, hogy a francia nyelv tudásában felülmúlták azokat, akik két évig tanulták.")


vissza elore