eszperantó tankönyv: Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig - most jelent meg!
... igyekeztünk olyat tankönyvet csinálni,
amelyik nem csak elegáns és jó megjelenésű,
hanem amelyből valóban meg is lehet tanulni a nyelvet ...
a könyv borítója


Eszperantó tankönyv:  Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig


- 11 leckére osztva,
- 240 oldal, formátum: B-5,
- ISBN: 963 216 749 X,
- színes borító, belül végig kétszínnyomás.


A nulladik lecke helyett ...


E tankönyv a tanfolyamainkon is használt eddigi jegyzetünk szerkesztett változata. A könyvben - igazodva a tanfolyamok napi gyakorlatához - a tegező hangnemet használjuk, hiszen meggyőződésünk, hogy így is meg lehet adni a tiszteletet egymásnak, valamint tapasztalati tény, hogy a tanulás hatékonyságát nagy mértékben javítja a közvetlen hangnem.

A nyelvi elemek sorrendje az ún. zágrábi módszer főbb elveit követi, azaz a nyelvtani elemeket és a szógyököket a valós nyelvhasználat gyakorisági listája alapján oktatjuk. Így érhető el, hogy az 5-6. lecke után a hallgatók már képesek szabadon kommunikálni, és a gyakorlatban is tudják használni a nyelvet.

Igyekeztünk a nyelvtani magyarázatokat olyan részletességgel, olyan stílusban megírni, hogy az lehetővé tegye a hallgatók számára a tanfolyami órán hallott anyag felidézését, az egyénileg tanulók számára pedig az anyag önálló megértését.

A könyvben nem csak a szorosan vett nyelvi-nyelvtani elemeket tárgyaljuk, de minden leckének szerves részét képezi a nyelv gyakorlati alkalmazásához, hasznosításához szükséges háttérolvasmány. Nemzeti nyelvek esetében ezek az információk széles körben hozzáférhetőek, de az eszperantó esetében célszerű őket a tanulás során elsajátítani, annál is inkább, mert a valós nyelvhasználatban előforduló egy-egy kifejezés, szófordulat csak ezek ismeretében érthető meg.

A nyelv hatékony tanulását segítik a tankönyvhöz készült, annak anyagára épülő, önállóan beszerezhető, kiegészítő oktatási eszközök:

A számítógépes gyakorlóprogramban minden leckéhez tartozik egy ú.n. "tudáspróba" is. Ez 17 kérdésből áll, melynek végén a program kiad egy egyedi kódszámot. E kód betűi, jelei, számai a tanfolyamvezető tanár számára sokat elárulnak a hallgató tudásáról. Az Eszperantó Szövetségnél regisztrált tanárok ismerik e kód betűinek jelentését.

A tanulás hatékonyságát növelendő a szószedetekben az igéket nem főnévi igenévi formában, hanem jelen idejű alakban, "-as" végződéssel tüntettük fel. Az 5. leckétől található anekdoták közül néhányat dr. Szerdahelyi István "Kevés szóval eszperantóul" c. könyvéből vettünk át. Újdonság a könyvben, hogy magyar-eszperantó szószedeteket is összeállítottunk, az alapszó jelentésén kívül feltüntettük a legfontosabb képzett formákat is, továbbá külön összeállítást készítettünk a leckében előforduló vagy ahhoz kapcsolódó kifejezésekről, szófordulatokról is.

A könyv anyagát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy annak elsajátítása hasznos legyen akkor is, ha valaki a gyakorlatban kívánja használni a nyelvet, és akkor is, ha siker reményében kíván nekivágni egy nyelvvizsgának.

Szilvási László
szerző

-----

Ezúton is köszönöm a könyv előkészítéséhez nyújtott segítséget a Kulturális Eszperantó Szövetség minden munkatársának, tanárainak. Külön köszönet Baloghné Fodor Évának, Csiszár Pálmának, Deák-Jahn Gábornak, Felszeghy Juditnak, Horváth Katalinnak, Vári Csillának és Vizi Lászlónak, akik észrevételeikkel, tanácsaikkal, tapasztalataikkal sok-sok munkaóra ráfordításával nagyon sokat segítettek a könyv anyagának összeállításában.

Vissza a katalógus oldalára!