Nyelvtan

Ebben a menüpontban fogod megtalálni a nyelvtani elemeket. Lépésről lépésre nem csak elmagyarázzuk azokat, de sok-sok példán keresztül be is gyakoroljuk majd. Az egész tanfolyami anyagot a leggyakrabban használt szavakra alapozva állítottuk össze.

Az alábbi anyag csak "kóstoló", rövid összefoglaló az internetes tanfolyam első leckéjéből, a beiratkozásod után a tanfolyamon minden részt alaposabban kitárgyalunk.


Betűk, kiejtés

ĉ - A magyar "cs"-hangnak felel meg.
ĝ - A magyar "dzs"-hangnak felel meg, mint pl. a lándzsa, bendzsó szavakban.
ŝ - A magyar "s"-hangnak felel meg.
s - Hasonlóan több idegen nyelv kiejtési szabályához, a magyar "sz"-hangnak felel meg.
ĵ - A magyar "zs"-hangnak felel meg, mint pl. a zsír, zsiráf szavakban.
ĥ - A magyar "ch"-hangnak felel meg, mint pl. a technika, ihlet szavainkban.
ŭ - Ez egy speciális eszperantó betű, rövid u-nak ejtjük, és különlegessége, hogy se nem magánhangzó, se nem mássalhangzó. Önmagában nem is fordul elő, csak "aŭ" vagy "eŭ" párosításban, mint pl. az "Európa" vagy a "Kaukázus" szavakban. • A hangsúly - kivétel nélkül - mindig az utolsó előtti szótagon van.

  A hangszóró ikonjára kattintva hallgasd meg és ismételd fennhangon az alábbi szavak kiejtését. Kövér betűvel szedtük a hangsúlyos magánhangzót. Most még nem a jelentésük, hanem a kiejtésük a fontos.


  Alapfogalmak, végződések

  Mivel a valamikori nyelvtanórák anyagára nem mindenki emlékszik, talán nem árt egy kis ismétlés:

  Főnév: A tárgyak, dolgok, fogalmak nevét főnévnek nevezzük.
  Kérdőszavai (arra a kérdésre válaszol, hogy): ki?, mi?, kik?, mik?

  Melléknév: A tárgyak, dolgok milyenségét, tulajdonságát jelöljük vele.
  Kérdőszava (arra a kérdésre válaszol, hogy): "Milyen"?

  Határozók: A hogyan? mikor? hol? mennyi? stb. kérdésekre határozókkal válaszolunk. Sok fajta határozó van (módhatározó, időhatározó, mennyiséghatározó stb.), de az eszperantóban mindegyiket egyformán, egységesen kezeljük.

  Igék: A cselekvést, történést kifejező szavakat igéknek nevezzük. Arra a kérdésre válaszolnak, hogy: Mit csinál? Mi történik vele?

  Tárgyeset: A kit? mit? milyet? kérdésre válaszolva tárgyesetet használunk. Ennek a jele a magyarban a "-t": asztalt, fiút, szépet, embereket stb.

  Többes szám: Ha valamiből 1-nél több van, többes számot használunk. Ennek a jele a magyarban a "-k": asztalok, fiúk, szépek, emberek.


 • Minden főnév -o betűre végződik:
   CD-sáv: 05

  lampo = lámpa telefono = telefon
  muziko = zene patro = apa
  knabo = fiú urbo = város
  studento = diák saluto = üdvözlet
  inĝeniero = mérnök strato = út, utca

 • Szógyökök • Minden melléknév -a betűre végződik:

  nigra = fekete hungara = magyar
  itala = olasz bela = szép
  granda = nagy longa = hosszú • A tárgyeset jele: "-n" • A többes szám jele: "-j" • Az eszperantóban a határozók végződése: -e • A főnévi igenevek végződése: -i • Az igék végződése jelen időben "-as"

  A magyartól eltérően az eszperantóban (hála Istennek! ) nincs bonyolult igeragozás, de így az ige önmagában a végződéssel együtt sem utal arra, hogy ki végzi a cselekvést, ezért a mondatban mindig lennie kell alanynak. (Az alany megmutatja, hogy ki végzi a cselekvést, illetve kivel történik az.) • Összefoglalva:

  Főnevek végződése: - o pl. telefono = telefon
  Melléknevek végződése: - a pl. nigra = fekete
  Tárgyeset végződése: - n pl. telefonon = telefont
  Többesszám végződése: - j pl. telefonoj = telefonok
  Határozók végződése: - e pl. hungare = magyarul
  Főnévi igenév végződése: - i pl. telefoni = telefonálni
  Igék végződése jelen időben: - as pl. telefonas = telefonál


  Végződéscsere

  Az eszperantó nagy előnye, hogy a szógyök után tett végződés cseréjével könnyen, logikusan tudunk új kifejezéseket képezni:

  laboro = munka muziko = zene
  laboroj = munkák muzikoj = zenék
  labora = munkás (milyen? - pl. a hétköznapok) muzika = zenei, zenés
  labore = dolgozva muzike = zenésen
  laborojn = munkákat muzikojn = zenéket
  labori = dolgozni muziki = zenélni
  laboras = dolgozik muzikas = zenél  Gyakorold be egy speciális program segítségével az eddig tanultakat!

  A gyakorlás előtt célszerű először kiírni, vagy átnézni és megtanulni a szavakat.

  A "kalapos" eszperantó betűket "x-kódolással" tudod beírni:
  ĉ = cx ĵ = jx ĝ = gx ŝ = sx ŭ = ux   stb.  Ez a bemutató anyag csak "kóstoló", rövid összefoglaló az első leckéből,
  a tanfolyamon minden részt alaposabban kitárgyalunk! • A személyes névmások

   CD-sáv: 04
  én = mi mi = ni
  te, ön = vi ti, önök = vi
  ő = li (férfi) ők, azok = ili
  ŝi (nő)
  ĝi (tárgy, fogalom)

  Az eszperantóban nincs külön tegezés és magázás. Mind a két formát a "vi" névmás fejezi ki, ezért nincs megkülönböztetve az egyes és többes számú alak sem. Tehát a "vi" névmás a következőket jelenti: Te, ön, maga, ti, önök, maguk.

  A személyes névmásokat értelemszerűen tehetjük tárgyesetbe:

  Ha a mondatban nincs más alany (pl. személynév, tárgyak vagy fogalmak neve), az ige mellé mindig ki kell tenni a személyes névmást!

  mi laboras = én dolgozom, vi lernas = te tanulsz, li vidas = ő lát stb.

  JÓL JEGYEZD MEG! Az ige mellett mindig lenni kell alanynak! • A határozott névelő: "la" • Az "estas=van" létige

 • A tagadás • A "volas" ige használata • Jelentésmódosító szavak  Gyakorold be az eddig tanultakat!

  A gyakorló programot a gomb megnyomásával tudod indítani.

  A "kalapos" eszperantó betűket "x-kódolással" tudod beírni:
  ĉ = cx ĵ = jx ĝ = gx ŝ = sx ŭ = ux   stb.  Ez a bemutató anyag csak "kóstoló", rövid összefoglaló az első leckéből,
  beiratkozásod után a tanfolyamon minden részt alaposabban kitárgyalunk!


   Tovább