ESZPERANTÓ ALAPÍTVÁNY

Eszperantó szintfelmérő haladók számára, vizsga előtt

Az alábbi szintfelmérő több esetben is hasznos lehet a számodra. Válaszd ki és jelöld be, hogy rád melyik illik a legjobban!

Elvégeztél egy tanfolyamot vagy megtanultad a tankönyvet, és vizsgára készülsz. Vajon mennyire elegendő a tudásod, van-e esélyed a sikeres vizsgához?
Tanultál régebben eszperantóul, de már sok mindent elfelejtettél, de egy új tanfolyamot nem akarsz elölről elkezdeni. Vajon hányadik leckénél lenne célszerű becsatlakoznod egy már futó tanfolyamba?
Sikertelen volt a vizsgád, akár több alkalommal is, és nem tudod eldönteni, hogy a te tudásod és tanfolyami / tanári felkészülésed a nem elegendő, vagy a vizsgán direkt téged pécéznek ki, hogy kibuktathassanak...

Próbáld ki, mérd fel a tudásodat!

A Szilvási-féle "Sike­resen..." című kék tan­könyv alap­ján adunk fel leckén­ként 3–3 egy­szerű monda­tot, amik­nek az eszpe­rantó fordí­tását kell begé­pelned.

 • A kala­pos betűket "x-kódo­lással" tudod beír­ni, azaz: ĉ = cx,  ĝ = gx,  ŝ = sx,  ŭ = ux  stb.
 • A válaszokban a szoká­sos alap­szó­rendet hasz­náld (azaz alany + állít­mány + bővít­mény)
 • A vála­szok­ban a kisbetű­nek/nagy­betű­nek, írás­jelek­nek, dup­la szó­közök­nek, kérdő­jelnek stb. nincs jelen­tő­sége, a gép eze­ket nem veszi figye­lembe.
 • A fel­adott monda­to­kat néha több­féle­képpen is le lehet for­dí­tani, de ebbe a szint­fel­mérő prog­ramba min­den jó vá­lasz bele van táp­lálva.

A szintfelmérő programot az alábbi gomb megnyo­má­sával tudod indítani:


Milyen eredményt értél el?

 • A tudáspróba kitöltése közben folya­matosan kaptad az értékelést, így te magad is látod, hogy mennyire felületes vagy mennyire alapos a tudásod, illetve hányadik leckéig tanultad meg rendesen az anyagot.

 • Az adott lecke megtanulása akkor nevezhető elfogadhatónak, ha abból a leckéből 3 kérdésre legalább 2-re jó választ adtál, azaz ha elérted a 66 %-ot.

 • 80 - 100 % - Ha az összesített eredményed jobb mint 80 % – gratulálunk, alapos a tudásod! Ha a többi anyagot is ilyen alaposan tanultad meg, valószínűleg a vizsgán sem lesz gondod!

 • 60 - 80 % - Ha 80 %-nál kevesebb eredményed van, ez is jó eredmény, de több helyen bizonytalan vagy lyukas még a tudásod, javaslunk egy erős ismétlést!

 • 60 % alatt - Ha az eredményed 60 %-nál kisebb, vagyis 3 kérdésből legalább 2-re nem tudtál helyes választ adni, akkor komolyan el kell gondolkodnod, hogy érdemes-e elmenned vizsgázni... Kevés volt az eddigi gyakorlás mennyisége... :-((


   Internetes eszperantó tanfolyam

  Ha az eredményed nem éri el a 66 %-ot, vagy nem vagy megelégedve az eredményeddel, akkor neked is megoldást jelenthet az egyéni tanulók számára készült internetes tanfolyam, ahol a fentihez hasonló stílusú interaktív gyakorlatok segítenek alaposan begyakorolni a nyelvtani elemeket! - Próbáld ki ingyenesen!

  Az interaktív gyakorló felülethez a tantermi tanfolyamjaink hallgatói is hozzáférést kapnak. (Internetes tanteremről van szó, nem kell utazni!)

  A nyelvtanuláshoz nem elegendőek a netről innen-onnan letöltögetett anyagok, jutyúbos vidók és pdf-ek, a sikeres nyelvvizsgához a tanultak BEGYAKORLÁSA szükséges! A gépi tanárnő éppen ezt biztosítja neked napi 24 órás elérhetőséggel.

  Az interaktív gépi tanárnővel az is meg tud tanulni eszperantóul, akinek nincs nyelvérzéke, hiszen a gyakorlatokat akárhányszor meg lehet ismételni!


  Eszperantó könyvesbolt Eszperantó tanfolyamok

  Real Time Web Analytics

  Clicky