ESZPERANTÓ ALAPÍTVÁNY

Eszperantó Szintfelmérő

Kevésbé közismert, hogy az eszperantó vizsgákon – a gyenge felkészülés miatt – a Rigó utcában 10 vizsgázóból 6 megbukik, és csak 4 megy át. Az alábbi szintfelmérővel illetve feladatsorokkal segíteni szeretnénk a jobb felkészülést, és egy reális kép alkotását arról, hogy milyen szinten van a tudásod?


Kezdőknek

Vajon jó módszerrel tanulsz? Ez a szint­fel­mérő vissza­jel­zést ad, hogy va­jon jó mód­szer­rel ta­nulsz-e, elég­gé begya­ko­rol­tad-e a tanul­takat.


Haladóknak

Nézd meg, reálisan mennyi esélyed van a sikeres vizsgára! Jól jö­het a szint­fel­mé­rő egy eset­le­ges si­ker­te­len vizs­ga után is, hogy meg­mu­tas­sa, há­nya­dik lec­ké­től cél­sze­rű újra­kez­deni a tanu­lást.


Eszperantó tanfolyam az interneten
Egyéni magántanári felkészítés

Real Time Web Analytics