WWW.ESZPERANTÓ.HU

Eszperantó szolgáltatások

Az alábbi szolgáltatásokat az Eszperantó Alapítvány és a Kulturális Eszperantó Szövetség közösen nyújtja.


Eszperantó onlájn szótár - és fordítóprogram

Működtetjük és folyamatosan bővítjük az ingyenes onlájn eszperantó szótárat és fordítóprogramot . A szótárat minden nap (!) 300-360 egyedi látogató veszi igénybe. Az internetes szótár és fordítóprogram a www.eszperanto-szotar.hu címen érhető el.


Könyvárusítás és könyvküldő szolgálat

A kiadványok egy internetes könyvküldő szolgálat keretében érhetőek el, amely a katalógusban szereplő könyveket futárral, utánvéttel küldi el a megrendelőnek. A szolgáltatás a www.eszperanto-konyvesbolt.hu címen érhető el.


Központi levelező-lista: "esp-en-hung"

Létrehoztuk és kb. 400 taggal működtetjük az "esp-en-hung" nevű levelező listát a Google szolgáltatónál. A listára feliratkozni a Google-ba történő bejelentkezés után egyénileg is lehet a https://groups.google.com/g/esp-en-hung címen, vagy kérni lehet azt egy sima ímélben a lista adminisztrátorától a "szilvasi kukac eszperanto.hu" címen.


Internetes eszperantó tanfolyam

A nyelvet egyénileg tanulni akarókat és a nyelvvizsgára készülőket szolgálja ki az interaktív internetes eszperantó tanfolyam. Komplex tananyag, a középfokú vizsgára készít fel, a házi feladatokat élő tanár javítja.

A tanfolyamosoknak mi havonta ingyenes személyes konzultációt, gyakorlási lehetőséget biztosítunk. A tanfolyam címe: http://www.eszperanto-online.hu


Hírlevél - ímélben

Az ímél-címmel rendelkező eszperantistákat évente néhány alkalommal tájékoztatjuk a legfontosabb eszperantó eseményekről, eszperantó találkozókról. A hírlevélre feliratkozni a "hirlevel@eszperanto.hu" címen lehet. A szolgáltatást Szilvási László gondozza.


Tudományos-műszaki eszperantó könyvtár, STEB

A nyelv szakmai alkalmazását segítjük a virtuális műszaki könyvtár működtetésével és folyamatos bővítésével. A korábban megjelent, de ma már nem kapható tudományos kiadványokat, cikkeket, tanulmányokat digitalizáljuk, és az interneten újra elérhetővé tesszük. A digitalizálást Mészáros István, a könyvtár működtetését Szilvási László végzi. A virtuális műszaki könyvtár a http://www.eventoj.hu/steb/ címen elérhető.


Archív filmek, hanganyagok gyűjtése, védelme

Az Eszperantó Alapítvány keretében folyamatosan gyűjtjük az eszperantó nyelvű régi és új celluloid és videó filmeket, archív hanganyagokat. Gondoskodunk a megfelelő tárolásukról, védelmükről és lehetőségeink szerinti folyamatos átírásukról modern hordozókra (DVD-re vagy CD-re, a technikai segítségért köszönet Bajnógel Istvánnak és a Videlcomp Kft-nek!).


Hagyatékok fogadása

Az Eszperantó Alapítvány segítségével fogadjuk az elhunyt eszperantisták hagyatékát, és gondoskodunk róla, hogy azok elemei a megfelelő helyre kerüljenek el (könyvtár, gyűjtők, szakemberek). Új megkereséseket az Eszperantó Alapítványnál, a 06-50-1244677 telefonszámon várjuk.


Eszperantó csoportok összejövetelei

A nyelvet gyakorolni, az eszperantó vérkeringésbe bekapcsolódni legegyszerűbben a helyi/városi eszperantó klubokban, csoportokban lehet. Összeállítottuk, és folyamatosan aktualizáljuk azoknak a városi eszperantó csoportoknak a listáját és összejöveteleinek helyszínét/időpontját, melyek szívesen látják a tanfolyamot végzettek, vagy a nyelvet most tanulók látogatását. Az aktuális lista megtalálható a www.eszperanto.hu/csoport.htm oldalon.


Eszperantó képeslapok kiállítása

Készítettünk egy virtuális kiállítást az eszperantó képeslapokból (köszönet a programozásért Ország-Krysz Axelnak). Az internetes kiállítás a http://www.eventoj.hu/posxtkartoj/ címen elérhető. A jelenleg több mint 2000 lapból álló gyűjtemény folyamatos bővítéséről Mészáros István gondoskodik. Az esetleges hiányzó lapokat a Kulturális Eszperantó Szövetség címére várjuk: 1193 Budapest, Leiningen u. 4.


Nemzetközi rendezvénynaptár

1996 óta foglalkozunk a tel­jes nemzet­közi eszpe­rantó rendez­vény­naptár össze­állítá­sával (időpont, elnevezés, web-oldal címe, téma, és a szer­vezők címe a kapcso­lat­felvé­telhez). A lista megtalálható a www.eventoj.hu címen. A "Kalendaro" technikai össze­állí­tását Keményfi Imre végzi.


Nemzetközi eszperantó hírszolgálat - RET-INFO

1999 óta működtetjük a "Ret-Info" eszperantó hírszol­gálatot, amely jelen­leg a Face­book-on érhető el. A nemzet­közi eszpe­rantó világ legfon­tosabb, megszűrt, szelek­tált esemé­nyeit, híreit jele­níti meg. A szolgál­tatás ingyenes, címe: http://www.facebook.com/Ret.InfoÚgy érezzük, büszkék lehetünk az eredményeinkre.

Szívesen állunk az Ön rendelkezésére is!

az Eszperantó Alapítvány
és a Kulturális Eszperantó Szövetség csapata