ELTE Bölcsészet-tudományi Kar
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
Budapest

 

Kulturális Eszperantó Szövetség
HU-1193 Budapest Leiningen u. 4.
Szilvási László
elnök úrnak

 

Tisztelt Elnök Úr!

Budapest, 1999. december 15.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, az Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéken 1966 óta működik az Eszperantó nyelv és irodalom B-szak. A szak elnevezése is mutatja, hogy az immár több mint száz éve, világszerte beszélt eszperantó élő nyelv, egy sajátos kulturális közösség nyelve, amelynek gazdag irodalma is van. Az öt kontinensen mintegy 10 millió ember kommunikációs másodnyelve - az anyanyelv mellett. Ugyanakkor számos ember második anyanyelve, oly módon, hogy a szülők otthoni nyelvként egymás között az eszperantót használják.

Az eszperantó szakot az alapítástól 1987-ben bekövetkezett haláláig dr. Szerdahelyi István egyetemi docens vezette. Dr. Bárczi Géza, a jeles magyar nyelvész, aki szintén beszélte és pártolta az eszperantót, és számos dolgozatában, publicisztikájában az eszperantó élő nyelvi voltát bizonyította, igen sokat tett azért, hogy megalakulhasson az egyetemi szak. A szak vezetője jelenleg dr. Varga-Haszonits Zsuzsa egyetemi docens, másik oktatója pedig Bujdosó Iván tudományos segédmunkatárs. Mindketten az ELTE-n szerezték meg eszperantó középiskolai tanári diplomájukat.

Az ELTE BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában a következők olvashatók: "10.10. Az abszolutórium előfeltétele valamennyi szakon, hogy a hallgató egy élő idegen nyelvből középfokú, egy másik élő idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsgával rendelkezzék." Az eszperantóból mint élő idegen nyelvből szerzett állami nyelvvizsgát és a kar Idegen Nyelvi Lektorátusán letett egyéb nyelvvizsgát is elfogadják. A szak felvételéhez szükséges alapvizsgát a lektorátus - az érdemjegytől függően - alap- vagy középfokú lektorátus! nyelvvizsgaként ismeri el. A szakon szerzett diploma - szintén az érdemjegytől függően -közép- vagy felsőfokú állami nyelvvizsgával egyenértékű. Eszperantó nyelvvizsgával rendelkező oktatóink - a más, élő idegen nyelvekből letett nyelvvizsgákkal rendelkezőkhöz hasonlóan - nyelvpótlékban részesülnek.

Szívélyes üdvözlettel:

Dr. Gecső Tamás
tanszékvezető egyetemi docens
ELTE BTK
Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék


Nyomtatható változat