II. Közvetítési készséget mérő feladat

Maximális pontszám: 20 pont

 

Ön egy rendezvényszervező cégnél dolgozik. Cégük ezúttal határmelléki farsangi bált szervez.
Az eszperantó nyelvű jelentkezések kezelésével Önt bízták meg. Munkatársai számára készítsen összefoglalót magyarul az alábbi levélről.

Estimata Sinjorino!

Ni deziras partopreni la Karnevalan Vesperon, kiun via firmao organizas. Ni alvenos duope per trajno ĉirkaŭ la deksepa horo. Mi deziras, ke iu atendu nin kun aŭto en la stacidomo. Mia amikino ŝatus unue iri al la hotelo. Ŝi volas lasi tie niajn pakaĵojn, kaj ŝanĝi niajn kostumojn.
Ĉu la enirbileto por la balo inkluzivas la koston de la loĝado? Ni preferus loĝi en dulita ĉambro.
Post la balo ni deziras longe dormi. Je kioma horo ni devas forlasi la hotelĉambron? Dum la posttagmezo, ni ŝatus viziti la urbon. Ĉu vi povus certigi por ni turistgvidanton, kiu parolas Esperante? Mi estas tridek kvin jara barbulo kun okulvitroj, mia amikino estas longhara blondulino.

Amike:

Tom Clark

Írja meg összefoglalóját:

  1. A vendég(ek) érkezése, kívánságai: ........................................................................................ (5 pont)
  2. Kérdés(eik), kívánság(aik) a szállással kapcsolatban: ............................................................. (5 pont)
  3. Külön kérés(eik)/kérdés(eik) vasárnapra: ................................................................................ (5 pont)
  4. A vendég(ek) külseje: .............................................................................................................. (5 pont)

 


Megoldás
Visszalépés az előző oldalra