I. Feleletválasztós teszt (középfok)

 

1. Post la gimnastiko ili ĉiam ... malsataj.
 


2. Mi ne ... lin. Kiu li estas?
 


3. La komputisto de la asocio laboras ... moderna tekniko.
 


4. Pardonu, ĉu vi ... al mi?
 


5. La geamikoj ...sidis la tablon.
 


6. Ĉu ... sukcesis fini vian laboron?
 


7. ... vi volas?
 


8. Mi ne havas ... veturadi.
 


9. ... horo komenciĝos la prezentado?
 


10. Ni parolas ankaŭ la ... lingvon.
 


11. Li redonis la libron, ... li finlegis ĝin.
 


12. Ĉiu miraklo daŭras nur ... tagojn.
 


13. Ni pasigis kune ... .
 


14. Li ... amis iun.
 


15. Mia papago forflugis tra la ... pordo.
 


16. Donu ... tiun libron!
 


17. Kiu komencas paroli, tiu ... .
 


18. Kie ... la poŝtoficejo?
 


19. Trinku ... teo!
 


20. La svisa franko estas malpli forta ... la angla funto.
 


21. La letero alvenis ... aerpoŝto.
 


22. En tiu kvartalo mi ĉiam ... .
 


23. Je ... ni renkontiĝu?
 


24. Kie estas pano, ne mankas pan ... .
 


25. Egoisto pensas nur pri ... .
 


26. Jozefo ... serĉis sian hundeton.
 


27. Francisko ĉiam preferas ekskursi ... lerni.
 


28. Granda ĝojo estas ... .
 


29. La karavano serĉis la vojon ... la tuta tago.
 


30. Ĉu vi havas hodiaŭ ... ?
 


31. Kion vi pensas ... ?32. Karlo ne ... skribi, ĉar li ne havas skribilon.33. Ni iru ... .34. El ... lando venis tiuj turistoj?35. Ĉu vi ... al mi, kioma horo estas?36. Post manĝado mi restis malsata, ... mi manĝis.37. La gastoj en la drinkejo ... manĝas kaj trinkas.38. La fotoaparato de Stefano estas ... Jozefo.39. Panjo, mi petas salat... .40. Mi ne povas legi ĉi tiun tekston, ĉar ĝi estas ... .41. Estis tie ... personoj.42. La kontrolistoj venis ... kontroli la biletojn.43. Vi jam parolis pri iliaj gefiloj, nun parolu pri ... .44. Ĉu li petis, ke vi ... lian hejman taskon?45. La voĉo de raportisto estas ... .46. Se ... por vi, ni renkontiĝu je la sesa.47. Ĉu li diris, ... li estas?48. La araboj trinkas varman teon, ... ke estas varmege.49. Mi ne vidis similan ... .50. Kiu pagos ... ?
Visszalépés az előző oldalra