III. Irányított fogalmazás - megoldás


I.

Budapeŝto, la 27-an de marto 2003.

Kara Juan!

Estis tre interesa, kion vi skribis pri la indianaj kutimoj. Mi esperas, ke iam mi povos partopreni iun feston en Argentino.

Koncerne vian demandon pri alkoholismo en Hungario mi ne havas precizajn sociologiajn konojn. Persone mi spertas, ke gejunuloj drinkas multe, mezaĝuloj same. Sed kompreneble, se oni trinkas tri bierojn dum unu nokto, tio ne signifas esti alkoholisto.

Ankaŭ pri tio mi havas ekzemplon: irante al la universitato mi pasas preter drinkejo, kie ekde frumateno ĉiam staradas grupeto da homoj en la korto, kiuj komencas ĉiun tagon tie (aŭ eble eĉ pasigas la tutan tagon) per trinkado de brando. Laŭ mia kompreno, tiuj homoj - plejparte viroj - estas alkoholistoj, ja drinki grandan kvanton da alkoholo iĝis por ili ĉiutaga vivbezono. Ili ĝenerale havas kontakton nur kun samsortuloj, ĉar alkoholismo kaj agresemo kunligiĝas, pro tio oni preferas malhavi ajnan rilaton kun tiaj personoj.

La sekvoj de alkoholismo estas do parte sociaj: ŝanĝiĝas la laborkapablo, kiu iom post iom povas finiĝi per senlaboriĝo; en la familia vivo la malekvilibrigo de la buĝeto (alkoholaĵoj estas multekostaj) kaj la jam menciita agresemo rapide forigas toleremon kaj amon. Alkoholulo povas trovi sin surstrate sen hejmo, sen laboro kaj sen sinestimo. Pro la malfortiĝo de la korpo ankaŭ psikaj kaj aliaj sanproblemoj povas aperi. Estas ofte ne facile distingi sekvon kaj kaŭzon: la supraj problemoj povas ekesti sen la influo de alkoholo kaj povas ja rezulti alkoholismon.

Mi konas iun, kiu estas tute abstina pri alkoholo. Eĉ dum festoj ŝi ne partoprenas tostadon. Mi pensas, ke al la eŭropa kulturo apartenas modera konsumado de alkoholaĵoj. En mia familio miaj gepatroj dum festaj tagmanĝoj ĉiam trinketas vinon, okaze de naskiĝtagoj ni tintas per ĉampano, kaj mi ne memoras ekde kiu aĝo ankaŭ ni, infanoj rajtis gustumi tiujn trinkaĵojn. Unue la bieron mi trovis ege malbongusta! Nun mi trinkas ankaŭ tion por akompani manĝaĵon aŭ por malstreĉiĝi. Mi sufiĉe bone toleras la alkoholon, ĝis nun mi iĝis nur ebrieta kelkfoje.

Mi aŭdis, ke indianoj tre facile perdas eĉ konsciencon pro alkoholo. Ĉu tio veras?

Vi nenion skribis pri via nova laboro. Ĉu vi jam ekŝatis ĝin?

Tutkore mi salutas vin:

Kinga


Vagy:

II.

Bicske, la 17-an de majo 2004.

Kara Julia!

Pardonu, ke en la lastaj monatoj mi silentis. Mi sukcesis diligente labori pri mia disertaĵo kaj hieraŭ mi finis ĝin.

Eble vi memoras, ke mi multe plendis pri tio, ke ĉiutage mi veturas tri horojn inter mia laborejo kaj hejmo. Mi estis lacega, mi tute ne povis koncentriĝi pri la studaĵo. Sed okazis granda ŝanĝo antaŭ tri monatoj. Mi decidis aĉeti aŭtomobilon.

Ĉio komenciĝis per tio, ke ni sukcesis vendi la domon hereditan de mia onklino. Tiel mi akiris sumeton kaj esperis realigi mian revon. Jam kiel gimnaziano mi lernis stiradon kaj je la unua provo mi trapasis ekzamenon. Kelkfoje mi rajtis ŝofori la familian aŭtomobilon, laŭvice kun aliaj kvar personoj. Intertempe miaj du fratoj aĉetis al si uzitajn aŭtomobilojn. Mi ne kuraĝis, ĉar pri teknikaĵoj mi tute ne kompetentas. Tiel mi devis atendi ĝis mi povis aĉeti novan.

Jen, mi sukcesis! Mi petis unu el miaj amikoj veni kun mi en la aŭtovendejojn. Unue ni informiĝis pri la tipoj, konsumado kaj rabatoj. Post du semajnoj mi decidis aĉeti helverdan aŭtomobilon. Estis grave, ke ĝi havu kvin pordojn kaj ne konsumu multe. Mi aĉetis ĝin kredite, proksimume kvaronon de mia salajro nun mi elspezas por la aŭtomobilo (banka repago, asekuro kaj benzino).

Mi estas tre feliĉa, ĉar mi ŝategas ŝofori, mi ŝparas multe da tempo kaj multe malpli mi laciĝas. Ĝenerale mi ne rimarkas agresemon aŭ malĝentilecon parte de aliaj ŝoforoj. De tempo al tempo mi vidas kelkajn, kiuj ne respektas la trafiklumojn, do mi estas prudenta en la vojkruciĝoj. Alie mi aŭskultas miajn ŝatatajn diskojn dumvoje kaj dank’al la bonhumuro mi eĉ vespere kapablas labori.

Dum la someraj ferioj mi volonte organizus ekskurson viziti vin. Se ni iros kvarope, aŭtomobilo estos la plej malmultekosta trafikilo. Bonvolu skribi, kiu periodo estus taŭga por vi. Mi tre atendas nian novan renkontiĝon!

Kun koraj salutoj:

Brigi


Visszalépés az előző oldalra