A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek

1) Dr. Helmar Fank professzor , a paderborni egyetem Nemzetközi Kibernetikai Intézet igazgatója a hetvenes években vizsgálta az eszperantó propedeutikai értékét iskolai kísérletek széles sorozatával és ehhez kapcsolódva kidolgozta a "Nyelvi tájékoztató oktatás elmélet"-ét, amit a következőkben összegezünk:

Nyelvi tájékoztató oktatásnak nevezünk minden olyan oktatást, amelynek fő célja, hogy segítse a különböző idegen nemzeti nyelvek utána következő kiválasztását és tanulását, és ezt a célt a) általános nyelvi struktúrakategóriák, b) az anyanyelvhez hasonlított lehetséges strukturális azonosság és különbözőség, és c) a később oktatandó idegen nemzeti nyelv néhány konkrét szemelvényének oktatásával valósítja meg.

Az első idegen nemzeti nyelv hatékony oktatására az első öt vagy hat tanévben (a közép- vagy másodfokú iskola első éveiben) az általános iskolában szükséges véghezvinni az előzetes nyelvi tájékoztató oktatást. Ott - oktatáspszichológiai okok miatt - a nyelvi szerkezeteket didaktikailag megfelelő konkrét modell segítségével kell megvilágítani. A tananyag modellje didaktikailag megfelelő, ha egyszerű (azaz eltávolítható a lényegtelen), szabályos (azaz kerülendő a paradigma véletlenszerű kivétele), és tiszta (azaz a tananyag nehézségei különállóan megmutatható).

Nyilvánvaló, hogy interlingvisztikai tervezett nyelv megfelel mindhárom oktatási tárgymodell didaktikai használhatósági feltételének, és hogy emiatt a nyelvi tájékoztató oktatásnak legnagyobb tárgyrészét biztosítja. (H. Frank: A paderborni modell lényegi vonásai a nyelvi tájékozódó oktatásban, 173.old.)


vissza elore