(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

2) Dr. Szerdahelyi István professzor, az ELTE eszperantó szakának alapítója és 1987-ben bekövetkezett haláláig vezetője, hosszú évekig kutatta ugyanezt a témát és összegzésképpen megállapította, hogy a propedeutikai nyelvnek a következőknek kell megfelelni:

a lehető legegyszerűbb nyelvtannal és gazdag származtathatósággal kell rendelkeznie; szerkezetét a lehető legnagyobb precizitással lehessen megkülönböztetni;

megadni a tanulóknak azt az esélyt, hogy az idegen nyelvi próbálkozások okozta pszichológiai gátlás az első leckénél eltűnjön.

(Espéranto et propédeutique linguistique, 257. old.)


vissza elore