(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

3) Helmut Sonnabend (Németország),
volt gimnáziumi igazgató, ő is sokat foglalkozott a témával és széleskörű kísérleteket szervezett Nyugat- és Kelet-Európa különböző részein (lásd később: Pedagógiai kísérletek, 11. és 12. szám). A következőképp összegezi tapasztalatait:

Minden oktatáspszichológiai elmélet bizonyítja, hogy az idegen nyelv oktatása annál hatásosabb, minél korábban történik... Általános iskoláinkban olyan modellnyelvre van szükségünk, amelyik a legnyitottabb a többi idegen nyelv irányába. E nyelv mechanizmusának olyan egyszerűnek és olyan találónak kell lennie, hogy a gyermek felismerhesse a működő nyelv belső struktúráját. A gyermek olyan tisztán tanulja meg, hogy "mi a nyelv", hogy az "idegen" jelző eltűnjön. A modellnyelvnek világos hangkészlettel kell rendelkeznie, vagyis minden hangot világosan meg kell határozni. A helyesírás ne nehezítse meg az írást, tehát a helyesírásnak a hangkészlethez kell igazodnia. Íme itt lenne a nagy előny a nemzeti nyelvek helyesírásával szemben: felfedezni a hang és jel közötti viszonyt!

Ennek a modellnyelvnek gazdag szókészlettel kell rendelkeznie. Azonnal két előnyt biztosítana: amikor a gyermek a kötelező idegen nyelvet tanulja, már sok más nyelvben is meglevő szót ismer meg; azon kívül felismeri a nyelvek közötti rokonságot. Melyik nyelv teljesíti ezeket a feltételeket? Melyik nyelv szolgálná a nyelvi tájékozódást? Melyik nyelv segíti legjobban más idegen nyelvek tanulását? Melyik nyelv ad minden gyermek számára valóságos esélyt a művelődéshez? Az eszperantó ténylegesen megfelel mindegyik elvárásnak. Sok országra és sok iskolára kiterjedő nemzetközi tesztek az ismérvek tömegét kutatták. Minden elemzés pozitív.

Mégis óva indek mindenkit attól a meggyőződéstől, hogy az eszperantó csak didaktikai eszköz. Nyelv, minden következményével együtt. A nyelvi tájékozódás is tanulást jelent. Néhány hét után létrejön az első nemzetközi kapcsolat. A gyermekek hamar felismerik a kommunikációs értékét és felismerik ennek a nyelvnek széles nemzetköziségét.

(Fremdlingva orientado pere de Esperanto «Idegennyelvi tájékozódás az eszperantóval», 12. old.)


vissza elore