(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

(Maria Majeczak)

Az eszperantó, mint általános (egyetemes) modell

Az eszperantó tulajdonában van mindannak, amit a nyelvnek kommunikációs eszközként birtokolnia kell, mégis korlátozott maximálisan egyszerűsített lexikai és nyelvtani elemei vannak; a működéséhez elegendő alkotórésszel rendelkezik és mentes a felesleges kivételektől, amik a nemzeti nyelvekben hemzsegnek és nagyon megnehezítik a tanulást. (37.old.) Az eszperantó felépítése, hála világosságának és szabályosságának, kialakított nyelvi modellnek tekinthető; minden van benne, ami közös a nyelvekben, vagyis minden nyelvtan általános eleme. Megengedi más nyelvek szerkezetének megértését és az összehasonlítást közöttük. Az eszperantó szerkezete könnyíti a nyelvtani mechanizmusok megértését, pl. a szóképzést, a nyelvtani fogalmakat és szókategóriákat. Az ezekkel a problémákkal való megismerkedés segíti a nyelvek tanulását. Az elméleti nyelvi modell elemeinek ismerete minden eszperantistát motivál a más nyelvek és az általános nyelvészet problémái megismerésére. (39. old.)

Az anyanyelvi gondolkodás elhagyása gyorsabban és könnyebben történik az eszperantó tanulása folyamán a nyelv könnyű tanulhatósága miatt, mint más nemzeti nyelv esetében.

Az eszperantó tanulása folyamán a pszichikai gátak nem léteznek, vagy lényegtelenek, tehát az eszperantó megfelelő híd az anyanyelv és idegen nyelv között, amit az eszperantó után tanulnak. E minőségében hamarabb ígéri annak megszerzését, ami tipikus a tanult idegen nyelv esetében és eltér az anyanyelv jelenségétől.

Az eszperantó a pozitív transzfer gazdag rendszerét engedi meg: az eszperantó tanulása folyamán az elsajátított részek transzponálhatók az idegen nyelvbe, ami az egyén harmadik nyelve.

Hála az eszperantó szóanyaga és nyelvtana nemzetköziségének, az eszperantista (több-kevesebb) különböző nyelv elemeit ismeri. Ez a tény lehetővé teszi a fontos, a nehézségek fokozatos bevezetése pedagógiai követelmény megvalósítását: más idegen nyelvbe átvihető nyelvi jelenségek az eszperantóban egyszerűek és más nyelvet tanulva ezt vagy más megjelenési formáját megismerik; csak kiegészítik a formáját vagy megfogalmazását. Például minden idegen nyelvi szó tanulása esetén ugyanazzal a nehézséggel állnak szemben. Hozzá kell szokni a szó hangzásához és azt reprodukálni kell, el kell sajátítani a szó helyesírását és meg kell ismerni a jelentését.

Ha némelyeket mindenféle szempont szerint ismerik - két- vagy három lehet közös az eszperantó és az idegen nyelv között - eltérő kevesebb marad... Így - mert három közös elemről van szó - a német Hund és a francia admirer szavakat az eszperantistának nem kell megtanulnia. De nem sok ilyen szó van. De az eszperantó afero szóval a megfelelő francia szó kiejtését és jelentését is megtanuljuk, csak ki kell egészítenünk a francia helyesírás elsajátításával: affaire. Ezzel a tanulónak csak egy nehézségen kell átjutnia. A jelentésről meg kell jegyeznünk, hogy gyakran az eszperantó egy idegen szónak egy (vagy több, de nem szükségszerűen minden) jelentését ismertetni meg a tanulóval, marad kiegészítenivaló más jelentés is (nem ritka, hogy az idegen szót a tanuló soha nem asszimilálja minden jelentésében).

Az általános nyelvi modell ismerete sok nyelv nyelvi struktúráját világossá teszi, ilyen módon a tanulását megkönnyíti. Az általánosabb tulajdonságok transzferálásáról van szó (40-41 old.).


vissza elore