(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

(Maria Majeczak)

A nyelvi képességek transzferálása

A nyelvi képességek, melyek az eszperantó tanulásával hamarabb megszerezhetők, mint nehezebb nyelvek esetében, főleg az idegen nyelvi beszédkészség, átvihetők az új nyelv tanulásába. Az új nyelv tanulásakor ezek a képességek már léteznek az egyénnél, aki profitál belőle. És ténylegesen azt tapasztalják, hogy az eszperantisták a másik nyelv tanulása folyamán gyorsan elérik a folyékony beszédkészséget.

A tény miatt, hogy az eszperantó gondolkodtató nyelv, tanulása kibont más, általánosabb képességeket: a megszemlélés, átgondolás, vitatkozás, összehasonlítás, elemzés, szóösszetétel, levezetés, következtetés, levezetés, stb. Ezek a gyorsan kibomló képességek is nagyon hasznosak a másik nyelv tanulása alatt, tehát ezek is átkerülnek az új tanulási szituációkba. (41. old.)


vissza elore