(A nyelvoktatást segítő nyelvészeti kísérletek)

(Maria Majeczak)

A motivációk transzferálása

Az eszperantóhoz, mint nyelvhez való pozitív hozzáállás, vagyis ezzel a nyelvvel való foglalkozás pozitív motivációja átkerül más nyelvek tanulásába is és ténylegesen megállapítjuk, hogy az eszperantisták általában érdeklődnek a nyelvek iránt és szívesen tanulják azokat. Mert az eszperantó ismerete megkönnyíti ezt a feladatot, más nyelvek nehézségei nem félemlítik el őket; gyorsabban haladnak... így sikerélményük van, ami támogatja és erősíti a tanult nyelvhez való pozitív magatartást. (41. old.)

Összegezve tehát, az előbb említett transzferálás miatt az eszperantista az idegen nyelv tanulásával


vissza elore