Következtetés

A most adott magyarázatokkal azt akarom megmutatni, hogy az etnikai nyelvekkel összehasonlítva az eszperantót sokkal gyorsabban lehet tanulni és ténylegesen bír azokkal a tulajdonságokkal, mint a latin, ami kedvezően befolyásolja más nyelvek tanulását és kedvező irányba tereli a tanulók gondolkodását.

Az eszperantó a negatív, néha a létét is tagadók ellenséges magatartása között és azok véleménye között helyezkedik el, akik azt vélik, a világ minden nyelvi problémáját azonnal megoldja és propedeutikai jelentőségét eltúlozzák. Ez utóbbi reális, de a pedagógusok hozzáértésétől, a használt eszközök és módszerek minőségétől, de főleg a tanulók pozitív hozzáállásától, szorgalmától és motivációjától függ.

Bármennyire is viszonylag könnyű és propedeutikailag értékes az eszperantó, egy teljesen komplett nyelvről van szó, amit komoly tanulással, gyakorlással és használattal lehet csak teljesen uralni.


vissza elore