A Második Közgyűlésen az elnök új ajánlást olvasott fel, amelyet 12 küldött írt alá:

Az eszperantó oktatásának ajánlása

A fent nevezett küldöttek ajánlják az eszperantó nemzetközi segédnyelv nyilvános iskolákba való bevezetését a világ minden népének közvetlen megértésének megkönnyítésére.

A bizottságnak az a véleménye, hogy ez a probléma, amely iránt mind több ország érdeklődik, figyelmes tanulmányozást érdemel, mielőtt a közgyűlés tárgyalná. Az elmúlt évben visszautalták a bizottsághoz, amely rövid jelentést tett, ajánlva, hogy a főtitkár vizsgálja meg a már elvégzett kísérleteket és a tények alapján elért eredményeket. A bizottság ajánlja, hogy a témát vegyék fel a következő közgyűlés napirendjére, és hogy a főtitkár addig is tegyen teljes és dokumentált jelentést a határozati javaslat értelmében. Az aláírók kívánsága szerint, a második bizottság jelentése és a prágai kongresszus általános titkárhelyettese jelentése haladéktalanul a Szövetség tagjai tudomására lesz hozva. (Privat, 138. old.)

A felolvasás után a Közgyűlés ellenszavazat nélkül elfogadta az ajánlást. A főtitkár utasítást kapott a vizsgálat megkezdésére. A kormányok részére megküldték a körleveleket az eszperantóoktatás állapotának kérdéseiről, tankönyvekről, eredményekről, tapasztalatokról...


vissza elore