Eszperantó Oktatás és Hivatalossá Tétel Lehetőségének Nemzetközi Konferencia nyilatkozata

A hatodik (utolsó ülés) megfogalmazta a határozatokat és a következő nyilatkozatot:

Nyilatkozat a világ tanáraihoz

Mi nevelők, 28 ország és 16 állam hivatalos küldöttei, összegyűlve a Népszövetség titkárságán, testvérien üdvözöljük munkatársainkat, akik együttműködtek az emberek tudatának megvilágításában.

Állítjuk azon meggyőződésünket, hogy a mostani sajnálatos állapot alapja, amiben a civilizált világ található, az a meg nem értés és bizalmatlanság, ami elválasztja egyik népet a másiktól.

Állítjuk azon meggyőződésünket, hogy ezen rossz egyedüli biztos orvossága az emberiességre és a nemzetközi közeledés alapelvének megvalósítása való nevelés, amiért a Népszövetség létezik.

Az eszperantó nemzetközi segédnyelvet úgy tekintjük, mint a legértékesebb hozzájárulást a világ újraépítése problémája megoldásához, és állítjuk azon meggyőződésünket, a világ kultúrnyelvei mellett az oktatási program részévé kell válnia minden civilizált országban.

Meg akarjuk Önökkel ismertetni az eszperantó oktatásában sok különféle iskolában szerzett tapasztalataink eredményét.

Megállapítottuk, hogy az eszperantó teljesen elégséges a gyakorlatban nemzetközi nyelvként, minden célra, írásban vagy szóban, amihez nyelvre van szükség; ezen kívül értékes tulajdonságai vannak, ami bizonyítja nevelőeszköz értékét.

Értékes, mint az anyanyelv pontos használatának segédeszköze. Ez az anyanyelvi kifejezés és kiejtés javulásában mutatkozik, a szavak pontosabb megválasztásában, a szavak jelölésének/jelentésének pontosabb ismeretében és a nyelvtani elvek pontosabb megértésében.

Az eszperantó megkönnyíti a modern és klasszikus nyelvek elsajátítását, azzal, hogy a tanár feladatát megkönnyíti és idejét rövidíti a nyelvtani alakzatok magyarázatánál, nemzetközi szókincset ad és a tanulókat hozzászoktatja egynél több nyelven kifejezni.

Megállapítottuk, hogy az eszperantó ismerete felkeltette a tanulóinknál a földrajz, világtörténelem, sőt az erkölcsi nevelés iránti érdeklődést és alaposabb ismeretekre ösztönözte őket; idegen népek, azok szokásai, irodalma és művészete iránt alaposabb és őszintébb érdeklődést. Az eszperantó a világbékére neveli a gyermekeket és elmélyíti bennük a Népszövetség eszméjét. Ez elsősorban sorban különböző országbeli gyerekek levél- képeslap- és rajzcserékben, eszperantó nyelvű nemzetközi újságok olvasásában, idegen irodalom tanulmányozásában nyilvánul meg. A gyermekek már néhány hónapos tanulás után képesek levelezni. Ennek a sokországbeli levelezésnek erkölcsi előnye óriási.

Heti kétszer egyórás tanórával a gyerekek egy év alatt olyan gyakorlati ismeretre tesznek szert, amilyent egyetlen más nyelven sem lehet három évnél korábban megszerezni.

Ezt a nyilatkozatot az Önök komoly figyelmébe ajánljuk és szívből ajánljuk az eszperantó oktatásának meggyorsítását az Önök országában, nem csak a kereskedelemben, a tudományban és a nemzetközi tevékenység különféle ágazataiban való haszna miatt, de azon erkölcsi értéke miatt is, mely a világ népeinek baráti kapcsolatai ösztönzés eszközeként mutat, ami a Népszövetség igazi célja.

Genf, 1922. április 22. (Szerdahelyi, 312-314. old.)


vissza elore