4. PEDAGÓGIAI KÍSÉRLETEK

A. Bevezetés

Mint már említettük, a korai évektől kezdve a tanárok ösztönösen érezték, hogy az eszperantónak olyan tulajdonságai vannak, amiket más szak, főleg más nyelv oktatását könnyíti. A nemzetközi nyelv úgynevezett propedeutikai (oktatást előkészítő) értékéről van szó.

De a megérzés nem elég, a tárgy tudatosan és kísérletszerűen legyen ellenőrizve és bizonyítva, a lehetőség szerint tudományos kritériumok és követelmények szerint. Felsoroltuk az általunk ismert kísérleteket. Nem állíthatjuk, hogy mindegyik optimális körülmények között történt, szűk normák szerint, de nagyobbrészt igen.

Többé-kevésbé időrendi sorrendben említjük őket az évszám, a cél, a következtetés és a forrás feltüntetésével. E mű, tudomásunk szerint az első próbálkozás, ami a témáról szóló anyagokat gyűjti össze, oldalszámai meghatározott volta miatt nem írjuk le részletesen az összes kísérletet. Ha valaha szükségessé válik, megpróbáljuk közreadni a teljes rendelkezésre álló jelentést.

Biztos szükséges lesz újat szervezni, tudományosan ellenőrzött pedagógiai kísérletet a mostani eredmények igazolására és árnyalására és akkor végérvényesen és visszavonhatatlanul sikerül bizonyítani és pontosítani az eszperantó propedeutikai értékét és minden kétséget el lehet oszlatni ezirányban. Figyelembe kell venni módszertanunkat és hozzá kell igazítani, ugyanúgy a tanárok képzését is, az eszperantóoktatás kiegészítő és kétszeres aspektusához.


vissza elore