WWW.ESZPERANTÓ.HU

Esperanto-versio -

Szilvási László

 Szilvási László

 • Kulturális Eszperantó Szövetség, elnök
 • Eszperantó Ala­pí­tvány, ügyve­zető, kurá­tor,
 • Lingvo Iroda - Esz­pe­ran­tó Nyelv­is­kola, igaz­gató
 • marketing közgazdász, okl. rádió-navi­gá­ciós repü­lő­mér­nök, új­ság­író, vállal­kozó

 • Elérhetőség
  1193 Budapest, Leiningen u. 4.
  Telefon/fax: 06-1- 282-88.85
  E-mail: szilvasi@eszperanto.hu
  Telegram: https://t.me/Szilvasi
  Internet: http://www.eszperanto.hu/szilvasi/

  Tanulmányok
  Nehézipari Egyetem, Miskolc 1975-76, 1 tanév
  Kijevi Repülőmérnöki Egyetem, rádiónavigációs szak 1976-82,
  Külkereskedelmi Főiskola, 1987-89.


  Életút

  1982-84 a Pestvidéki Gépgyárban mérnök
  1984-86 ugyanott a nemzetközi kapcsolatok referense
  1983-90 a Magy. Eszperantó Szöv. ifjúsági titkára majd elnöke
  1984. februárjában Virág Zsuzsannával létrehozza a Lingvo Szolgáltató Irodát.
  1986-92 a Lingvo Iroda igazgatója
  1990-ben kezdeményező és alapító tagja a Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség nevű szervezetnek.
  1990-től a Kulturális Eszperantó Szövetség alapító tagja és elnöke
  1991-2001 az Eszperantó Alapítvány kuratóriumának elnöke
  1992-2002 az eszperantó nyelvű Eventoj újság alapítója és főszerkesztője
  1993. óta tagja az Eszperantó Világszövetség Nemzetközi Vizsgabizottságának
  1995-ben létrehozza a Budapesti Eszperantó Házat
  1996-tól a www.eszperanto.hu és www.eventoj.hu webterület tartalmi és formai szerkesztője
  1997-ben megalapítja a 'Ret-Info' internetes hírszolgálatot
  1998-ban megalapítja és üzemelteti a Digitális Eszperantó Tudományos és Műszaki Könyvtárat (S.T.E.B.) az eszperantó nyelvű szakirodalom elhelyezésére.
  2000-től Kulturális Eszperantó Szövetségnél vezeti a nyelvoktatási tevékenységet is.
  2001-től az Eszperantó Alapítvány ügyvezetője
  2003-ban 768 postai levelezőlappal létrehozza az eszperantó képeslapok virtuális kiállítását
  2003-ban üzembe helyezi az internetes eszperantó szótárat és fordítóprogramot
  2004-ben üzemszerűen elindul az általa írt interaktív internetes eszperantó tanfolyam
  2005-ben kiadásra kerül az általa írt "Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig..." című tankönyv
  2006-ben elkészül a "Sikeresen..." című tankönyvhöz a hanganyag-CD és a munkafüzet
  2007-ben üzembe helyezi a Budapesti Eszperantó Központot és Nyelviskolát az Üllői út 95-szám alatt, amely eszperantó körökben nemzetközi viszonylatban is egyedülálló.
  2011/12-ben elindítja az Eszperantó Központ facebook-oldalait: eszperanto.hu portál // Eszperantó-tanfolyam // Ret-Info hírszolgálat

  2012-ben KAEST-előadás: Rekordok és módszerek a Lingvo-Studio Eszperantó Nyelviskolában

  2014-ben - Lingvo-Studio 30-éves születésnap - jubileumi album - a Facebook-on

  2014-ben interjúk nemzetközi folyóiratokban a Lingvo-Studio 30-éves jubileuma kapcsán: revuo Esperanto de UEA - (orig), revuo Kontakto de TEJO, kaj L'Esperanto (Olaszország)


  2018-ban - Oktatási Hivatal (Minisztérium) - szakértő

  2020-ban - Eszperantó emlékhelyek Magyarországon - ZEO-HU diploma kiírása

  Főbb művei
  Radioteknika Artikolaro, Scienca Eldoncentro de UEA, 1984
  Eventoj c. újság, főszerkesztő-kiadó, 244 megjelent szám, ISSN 01215-959 X
  Eszperantó-magyar-eszperantó szótár, (1998), ISBN 963 0361914
  Összefoglaló eszperantó nyelvtan (1999), ISBN: 963 03 9150 3
  Elektronikus eszperantó-magyar szótár (2003), http://www.eszperanto-szotar.hu
  Sikeresen az eszperantó nyelvvizsgáig... (2005) - tankönyv és oktatócsomag, ISBN 963 216 749 X
  2014-ben a Lingvo-Studio 30 éves jubileuma alkalmából megjelenő nemzetközi cikkek, interjúk:

  Hobbi
  marketing, internet, geokesing, rádióamatőrködés.


  Kedvenc könyveim:


  Referenciák:
  Who is whoKi Kicsoda Magyarországon,
  Ki kicsoda az oktatásbanSzilvási
  Arcképcsarnok - eszperantó tanárok
  Eszperantó vikipédia
  Real Time Web Analytics