Főbb eszperantó emlékhelyek 
Magyarországon

Szilvási László, 2020

Az alábbi gyüjtemény azokat az eszpe­ran­tóval kapcso­latos, szemé­lyesen felke­res­hető főbb emlék­helyeket tartal­maz­za, ahol egy objek­tu­mon meg­je­le­nik az "eszpe­ran­tó" vagy a "Zamen­hof" szó. (ZEO = Zamenhofaj kaj Esperantaj Objektoj)

Egy kirándulós játékra invi­tá­lunk: Keress fel minél több helyszínt, készíts egy szelfit, és az alábbi diploma-kiírás alap­ján szerezz erről egy sorszá­mozott, ele­gáns oklevelet!


Főbb eszperantó emlékhelyek Magyarországon

A gyüjteményben nem szere­pel­nek a szimpla, emlék­tárgy nél­küli Eszperantó- utcák és terek.

 • Budapest - Eszperantó Park - Tabán

  GPS: N-47.4909522, E-19.0436801

  Az Erzsébet-híd budai hídfőjénél, a Rác-fürdő bejáratával szemben található az "Eszperantó Park". A Parkot 1966-ban az akkor Budapesten megrendezett 51-ik Eszperantó Világkongresszus alkalmából készíttette a Fövárosi Tanács ( = Önkormányzat), ekkor nevezték el a területet Eszperantó Parknak, és nagy felhajtás, ünnepség keretében adták át az eszperantistáknak.

  A Parkhoz tartozik a 80x70 cm-es mészkőből készült fehér emlékkő, a Zamenhof-szobor, a már nem működő szökőkút, és a körülöttük lévő virágágyások, melyet a Fővárosi Kertészet tart karban.

  Cím: Budapest, I. ker. Hadnagy utca, Rác fürdővel szemben,

  A Parkhoz érdekes háttérinformációk és sztorik tartoznak (rosszul adminisztrálták, ellopták a szobrot mert Lenin-fejnek nézték, az egyház el akarta venni a területet, stb), ezekről hamarosan egy külön összefoglalást készítünk.

  A Park 1966-os átadása óta a Fővárosi Kertészet csak a virágokat gondozta, az emléktárgyakat nem. A díszkút tönkrement, várja a felújítást, a Zamenhof-szobrot ellopás miatt 1999-ben mi (az Eszperantó Alapítvány) állítottuk újra, és az emlékkövet 40 évi érintetlenség után végre tisztába tettük... (előtteutána) :-)

  menü


 • Budapest - Baghy Gyula sírja

  GPS: N47°29'46.0" - E19°05'39.3"E = N47.496117 - E19.094260

  Baghy Gyula (1891-1967) – vagy a régies eszperantósított formában Julio Baghy – a nemzetközi eszperantó világban az egyik legismertebb író, költő, nyelvész. Kalocsayval együtt őket nevezik az eszperantó irodalomban "Ora duopo"-nak.

  Eredetileg színész és rendező volt, az eszperantóval 20 éves korában kezdett el foglalkozni. Az I. világháborúban hadifogságba esett, több szibériai hadifogolytáborban megfordult egészen Vlagyivosztokig (Nikolsk-Usurisk), mindenütt tanította az eszperantót és színdarabokat rendezett. Az itt átélt élményeit írta meg a "Verda koro" című oktatási regényében.

  Hazatérése urán 1933-ig a Literatura Mondo című folyóirat társszerkesztője volt Kalocsay mellett, tanfolyamokat vezetett itthon és külföldön, novellákat, regényeket fordított eszperantóra, színdarabokat írt.

  Elismert tekintélye alapján az Országos Eszperantó Tanács ill. az ebből 1960-ban megalakuló Magyar Eszperantó Szövetség elnöke lett, az Eszperantó Akadémia tagja, és az Eszperantó Világszövetség, UEA is tiszteletbeli tagnak választotta.

  Az ő kezdeményezése alapján fogadta el az UEA 1927-ben az akkori világkongresszuson, hogy minden évben Zamenhof születésnapján, azaz december 15-én tartsuk az "Eszperantó könyv és kultúra ünnepét".

  Magyarországon a hírnevét főleg az általa írt és az állami Tankönyvkiadónál sok kiadásban megjelent tankönyvnek köszönhette, amelyből több tízezer ember tanult meg eszperantóul.

  Sírja eredetileg a Farkasréti temetőben volt, onnan került át 1974-ben a Fiumei úti temetőbe az írók parcellájába, a 34/1-1-38 sírhelyre. A könnyebb megtaláláshoz térkép a temető számozásáról ITT található.

  Egy forrás van róla elnevezve Nagybakónakon, és egy utca viseli a nevét Miskolcon. Emléktáblája van Pécsen az Eszperantó Parkban, Budapesten a lakóházán a Rottenbiller u. 66. sz. alatt, és szülővárosában Szegeden a Sóhordó u. 9. sz. alatt. Kalocsay a "Rimportretoj" című művében "homa homo"-nak nevezi, hiszen emberként is nagyon sokan szerették.

  Születésnapja 1891. január 13-án van, (ha esetleg egy szál virágot akarsz tenni a sírjára), és 1967 március 18-án halt meg.

  menü


 • Budapest - Kalocsay emléktábla

  GPS: N47.5088648, E19.0169411

  Kalocsay Kálmán világszerte ismert költő volt, irodalmár, nyelvész, tagja az Eszperantó Akadémiának. Az eszperantó világban körülbelül olyan ismert személy, mint a magyarok közott Petőfi Sándor. Civilben orvosprofesszor volt, infektológus, orvos-szakmai munkájáért, járványügyi tankönyveiért több állami kitüntetést is kapott.

  A Budapest II. Nyúl u. 4. sz. alatti egykori lakóháza falán 2009. december 12. óta emléktábla őrzi az emlékét.

  Kalocsay Kálmán életéről és munkásságáról a Kalocsay kripta-sírhely menüpontban olvashatsz.

  menü


 • Budapest - Eszperantó emlékkő - Városliget

  GPS: N47°30'45.318" - E19°05'27.418"

  A Vakok Kertjének kerítése mellett, 40x40x60 cm lekerekített sarkú mészkő téglatest, rajta vésett, de erősen megkopott felirat:

  RONDO DE ESPERANTO AMIKOJ
  JE LA HONORO DE LA
  UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO
  BUDAPEST 1966
  ESZPERANTÓ BARÁTOK KÖRE
  ESZPERANTÓ VILÁGKONGRESSZUS

  Alatta ismeretlen emlékmű vagy szobor romjai, körülbelül 150x150 cm beton talapzat. Összefüggése az emlékkővel nem ismert, dimenziói hozzávetőlegesen megegyeznek a közelben található Pósa-szobor talapzatával.

  A kő elhelyezőiről, készítőiről illetve az odahelyezésének körülményeiről nem sikerült biztos információt felkutatni. Az idősebbek közül többen állítják, hogy az 1966-os budapesti eszperantó világkongresszus több rendezvénye a Városligetben az akkori BNV területén volt megrendezve, így valószínű, hogy a kő valóban ekkor készült. A jelenlegi helyére a Városliget felújításakor került, amikor az eredeti helyén egy munkagép kifordította a földből, a munkások nem tudták hogy mi az, kidobni nem merték, és hogy ne zavarjon, 100-200 m-rel arrébb tették, hogy ne legyen útban - aztán meg szerncsére ottmaradt... :-)

  Ha az alkotókról vagy a keletkezéséről többet tudsz, szívesen fogadnánk az információidat.

  A háttérinformáció forrása: https://www.kozterkep.hu, a második képet Ocsovai András készítette.

  Az emlékkő felkereséséhez legközelebb parkolni az Ajtósi Dürer sor és az Ilka utca sarkán tudsz, illetve a Vakok Kertjét kell keresni.

  menü


 • Budapest - Baghy emléktábla

  GPS: 47°30'24.3"N 19°04'21.0"E = N47.506749, E19.072509

  Baghy Gyula – vagy a régies eszperantósított formában Julio Baghy – a nemzetközi eszperantó irodalmi világban az egyik legismertebb író, költő, nyelvész. Kalocsayval együtt őket nevezik az eszperantó irodalomban "Ora duopo"-nak.

  Budapesten a VII. ker, Rottenbiller u. 66. sz. alatti házban (pontosabban az 1. emelet 20-as lakásban) élt és alkotott 1917-től 1966-ig. A halála után 5 évvel, 1972. július 19-én a "Hungara Kulturfestivalo" rendezvény keretében avatták fel az emléktábláját a ház falán.

  Az emléktába szövege: "E házban élt és alkotott 1917-től 1966-ig Baghy Gyula, az eszperantó irodalom nemzetközi tekintélyű, kimagasló alakja. / En ĉi tiu domo vivis kaj verkis de 1917 ĝis 1966 Julio Baghy internacie rekonata, elstara figuro de la Esperanta literaturo."

  Baghy Gyula életéről bővebben a Baghy Gyula sírja menüpontban olvashatsz.

  menü


 • Szentes - Eszperantó híd

  GPS: N-46.6503098, E-20.2520259

  A Kurca vizi főcsatornát hidalja át, gyalogos híd, 2 m széles, a városközpontból a strandfürdőhöz vezet.

  A Kurcán átívelő fahíd 1981-ben 24 tölgyfa cölöpre épült és a Szentesen megrendezett országos eszperantó béketalálkozó emlékére az Eszperantó-híd elnevezést kapta. Az évek során a faszerkezet elrohadt, és 2019-ben a régi mellett 4 méterre új, modernebb híd épült.

  Az új híd építése után még mindig nem tették vissza a híd nevét jelző táblát, várjuk a pótlását!

  További infó:
  - https://www.facebook.com/szentesigyors/   posts/2618630674874740/
  - http://www.szentesimozaik.hu/old/2018/9/hid.htm

  menü • Tata - Eszperantó emlékkő

  GPS: N 47.649895, E 18.321817

  Tatán az Öreg-tó északi partján, a Tópart út mellet található az 1980-as ifjúsági eszperantó találkozó, (JER = Junulara Esperanto-Renkonto) alkalmából készített és felavatott emlékkő. A zöld gránit kőtömbnek csak a tó felé néző oldala van megdolgozva, mára a gránit szine lekopott, a felirat egy kicsit megfakult.

  1980. május 2-4. között zajlott a JER, több száz résztvevővel, közöttük száznyi külföldivel, ami akkor igen nagy szó volt! Az egész várost "ellepték" a fiatalok, hiszen ingáztak a két rendezvény-helyszín - a Művelődési Ház és a Budapesti KISZ tábora - között. Gazdag volt a program is: táncház, diszkó, lovaglás, kirándulás a vértesszőlősi ősemberhez "Samuhoz" autóbuszokkal, kulturális programok, stb. Ez alkalommal lett felállítva a tatai Nagytó partján az eszperantó emlékkő is zöld gránitból. A kő akkori értéke több mint 100 ezer Ft volt. Jelenleg is a helyén áll, gondozott parki körülmények között. Ezen a JER-en részt vett a teljes (sakkozó) Polgár család, ahol a legkisebb leány megverte Dr. Máthé Árpádot... :-)

  menü


 • Gödöllő - Máriabesnyő - Kalocsay kripta

  GPS: N-47°36'02.3", E-19°24'03.7"E = N 47.600748, E 19.401116

  A gödöllői régi temető 8-as parcellájában a Vangel családi kriptában található Kalocsay Kálmánnak, a világszerte ismert eszperantó költőnek, irodalmárnak, nyelvésznek a nyughelye.

  Kalocsay Kálmán világszerte ismert költő volt, irodalmár, nyelvész, tagja az Eszperantó Akadémiának. Az eszperantó világban körülbelül olyan ismert személy, mint a magyarok közott Petőfi Sándor. Civilben orvosprofesszor volt, infektológus, orvos-szakmai munkájáért, járványügyi tankönyveiért több állami kitüntetést is kapott.

  1891-ben született, a gimnáziumi éveit Miskolcon töltötte. 1911-ben, 20-évesen egy miskolci könyvüzlet kirakatában meglátott eszperantó könyvet megvásárolva barátjával, Győrí-Nagy Lajossal tanulni kezdte a nyelvet, de két év múlva, 1913-ban már ők tanították azt egy tanfolyamon... A Fővárosi László Kórházban dolgozott 1920-tól 1966-ig, nyugdíjazásáig. Több tudományos fokozatot szerzett, 1963-ban címzetes egyetemi tanár lett.

  1929-ben nősült meg, de a felesége Vangel Margit lányát nem adoptálta. 1976.02.27-én halt meg, és hamvai egy mellszoborral együtt a máriabesnyői Vangel családi kriptában lettek elhelyezve. A kripta bejáratát többször megpróbálták felfeszíteni. Mivel saját gyermeke nem volt, végrendeletében az eszperantó öröksége gondozásával közeli munkatársát, Csiszár Adát bízta meg, aki a saját haláláig vezette és szervezte a Kalocsay emlékét ápoló nemzetközi Kalocsay Baráti Társaság tevékenységét.

  A kripta falára 1978-ban fekete márványtábla került, amely arany betűkkel tartalmazza a feliratot: "Genia poeto de Esperanto"

  A kripta viszonylag könnyen megközelíthető helyen van, látható a bejárattól vezető útról is, közel Teleki Pál egykori miniszterelnök sírjához, a Salvator-nővérek (apácák) kertje mögött.

  Kalocsay a gödöllöi családi nyárilakban, a Fenyvesi út 76. sz. házban töltötte a nyarakat 1955 és '77 között, itt született meg nagyon sok verse, fordítása. A ház falára 1987.04.04-én egy ezt megörökítő emléktábla került. - FOTÓ ITT! - A ház és az emléktábla jelenlegi sorsa nem ismert.

  Kalocsay emlékét őrzi - a fenti gödöllői nyári lakon kívül - egy emléktábla a budapesti lakóháza falán és a pécsi eszperantó emlékfalon, egy emlékszoba, dombormű, szobor és köz a szülőfalujában Abaújszántón, egy forrás Nagybakónakon, a kripta Máriabesnyőn, illetve a nevét viselő Kalocsay Kálmán Baráti Társaság.

  menü


 • Nagybakónak - Eszperantó források

  GPS: N46.559223, E17.030888 =? N 46°33,540' - E 17°1,795'

  Nagybakónak nevű falutól mintegy 600 méterre 3 forrás van egymás mellett. Középen víznélküli Árpád cserkész emlékforrás, jobbra-balra pedig 2 eszperantó forrás, az egyik Baghy Gyuláról (fotó), a másik Kalocsay Kálmánról (fotó) elnevezve. A helyi tájékoztató tábla ITT olvasható.

  A források első nevüket a cserkészektől kapták. A források völgyébe érkezve eredetileg a bal oldali volt az Árpád forrás. Később ezek a források a feledés homályában, használhatatlan állapotban voltak. 1980-ban kettő forrás megújult és az eredeti Árpád forrás a jobb oldali forrással együtt az "Eszperantó források" nevet kapta. A két világhírű eszperantistáról (Baghy Gyula és Kalocsai Kálmán) nevezték el őket. Ezzel a névadással a forrásokat az eszperantó mozgalom egyedülálló zalai emlékhelyévé tették. Később az öregcserkészek még építettek egy „víznélküli emlékforrást" hogy az Árpád forrás név újra használatba kerüljön.

  A forrásoknál tucatnyi látogatóval találkoztunk, hiszen azok felkeresése kedvelt kirándulóprogram, a parkolótól talán 200 métert kell sétálni akár kisgyerekkel vagy nagymamával is.

  A Google térkép csak "Árpád csekészforrásként" hivatkozik a helyre (fotó), de a turistatérképek feltüntetik mind a 3 forrást. Komplikálja a képet, hogy kb. 1,5 km-re a Kőszikla-szurdokban (Kicikla) van még egy forrás, és a Google hibásan tünteti fel annak a nevét Kicikla helyett Eszperantónak... :-) A szurdokban lévő forrás felkeresése komoly kihívást jelent... (!)

  A Baghy és Kalocsay eszperantó források sajnos leromlott állapotban vannak, 1980 óta senki nem gondozta őket, nagyon rájuk férne egy mohátlanítás, egy kicsi tereptakarítás, rendezés, meg valami tisztességes táblák is kellenének a mostani helyett.

  Sajnos nincs az eszperantóval kapcsolatos tájékoztató tábla sem, a látogatók semmit nem tudnak meg sem az eszperantóról, sem a két személyről - akikről egyébként sokan úgy gondolják, hogy azért vannak róluk elnevezve a források, mert ott születtek a szomszéd faluban... :-(

  A források 1980-ban kapták a nevüket a nagykanizsai Verda Stelo (Zöld Csillag) eszperantó klub kezdeményezésére, társadalmi összefogással, sok-sok szabadidő feláldozásával készült el. Dr Cseke Ferenc, Tóth György és Szabadi Tibor vezetésével, eszperantisták és nem eszperantisták közreműködésével, áldozatos munkával sikerült megvalósítani az emlékhelyet gyönyörű környezetben.

  Nagybakónakra legegyszerűbben a Nagykanizsáról induló Volán-buszokkal vagy autóval lehet eljutni. Autóval az Arany János úton haladva a forrásokhoz egészen közel lévő kijelölt parkolóig lehet elmenni, onnan csupán 200 m séta van hátra.

  Az eszperantó források nem csak Nagybakónak felől közelíthetők meg, hanem valamivel hosszabb úton az újudvari TV-toronytól is, a kék sáv turistaútvonalon.

  menü


 • Piliscsév - Eszperantó forrás

  GPS: N: 47°41'20" -- E: 18°50'22"

  Budapesttől kb. 35 km-re, Piliscsév mellett a Basina völgyben található a térképeken is jelzett "Eszperantó forrás".

  A forrás környékét az első világháború után, 1928-ban munkás eszperantisták vásárolták meg, építették ki több mint 2000 órányi munkaráfordítással, és jelölték meg emléktáblával.

  Az 1928-as megnyitó avatáson kb 300 újpesti természetbarát és 200 piliscsévi lakos vett részt, közöttük a helyi műveletlen, "nemzeti" jegyző is, aki nem sokkal később betiltotta az "Eszperantó-forrás" név használatát annak "nem-hazafi" jellege miatt, és elrendelte a forrás fölé emelt tető lebontását, azt használva ürügyként, hogy a névadó avatáson az egyik szónok az "elvtársak" szót használta a beszédében...

  1957-ben újpesti természetbarátok és néhány eszperantista újjáépítette a forrást, és új emléktáblát helyezett el. A forrás illetve a mellette kialakított tűzrakóhely az 1960-as években kedvelt kirándulóhellyé vált. 1966-ban a budapesti eszperantó világkongresszus alkalmából egy eszperantó emblémát és emléktáblát avattak a forrással szemközti falon. Minderről készült egy Mokép kisfilm is, amit a mozikban vetítették a fő filmek előtt az akkor szokásos Filmhíradó keretében.

  A filmet itt tudod megnézni:

  A közelben lévő bányákból történt vízkiszivattyúzás miatt a 70/80-as években az egész környéken nagyon lesüllyedt a talajvíz, a forrás kiszáradt, az eszperantisták sem sűrűn látogatták, és a környék elhagyottá vált, leromlásnak indult. A 2000-es években az Eszperantó Alapítvány keretében is szerveztünk oda csoportos kirándulásokat (fotó). - 2013-ban egy lelkes eszperantista cégvezető-vállalkozó Trnka József vette kézbe a felújítás kérdését, és a piliscsévi önkormányzat illetve a környékbeli eszperantisták segítségével újra rendbehozták és életre keltették a forrást és a környezetét.

  Piliscsévre kocsival vagy busszal érdemes utazni, a vasúti megállóhely 2,5 km-re van a falutól. Az Eszperantó forráshoz földúton illetve kitáblázott, jelzett túristaúton lehet eljutni, a távolság a falu központjában lévő postától kb. 3+ km. (térkép)

  A forrás fölött a domb tetjén van egy barlang is (fotó), az érdekesség kedvért érdemes azt is felkeresni.

  menü


 • Kismaros - Eszperantó hegy,
  Zamenhof kilátó - rom

  GPS: É 47.81756° - K 18.97005°

  Budapesttől kb. 40 km-re, Kismaros és Nagymaros között található az Eszperantó hegy, a tetején egy Zamenhof kilátó romja - és mindez hivatalosan rajta van a térképeken!

  A kilátó építését 1972-ben Varga József erdész kezdeményezte, a váci városi eszperantó csoport tagjai építették fel társadalmi azaz önkéntes munkában (Nádudvari Katalin, Zala Katalin, Ali Baharev, és sokan mások), végül 1973. május 13-án avatták azt fel. A '70/80-as években minden május elseje alkalmából - többnyire 3 napos - kirándulást szerveztek oda, "Zamenhof Nemzetközi Béketúra" (Zamenhofa Internacia Pacmarŝo, ZIP) néven, gyakran nemzetközi jelleggel - ami akkor elég nagy szó volt!

  A Zamenhof kilátó helyének eredetileg nem az akkor még névtelen hegy tetejét választották, hanem csak egy jó panorámás, kiemelkedő pontot 203 m-es magasságon. A néhány száz méterre lévő 336 m magas Eszperantó-hegynek hivatalosan 1979. május 5-én adtak nevet, a 7. ZIP rendezvény alkalmából. A névadással kapcsolatos adminisztratív akadályok néha magasabbak voltak mint maga a hegy, de Heidum György 9 hónap alatt megmászta azt a "hegyet" is - nagy köszönet neki!- és a hegy hivatalosan is megkapta az egyedülálló "Eszperantó hegy" nevet. Nem tudunk róla, hogy a világon bárhol máshol lenne hasonló példa! :-))

  A rendszerváltás után a kilátó sajnos feledésbe merült, korhadásnak indult, és közben a hegyoldalban lévő fák is a kilátó fölé nőttek. A kilátónak mára sajnos csak a romjai maradtak meg, de mint emlékhely méltó a figyelemre - és a kirándulásokra! Ha felkeresed a kilátó romjait, megköszönjük ha a környékéről a gallyakat, gazt, cserjéket segítesz eltakarítani (metszőolló, stb.).

  A kilátóhoz illetve a hegyre történő feljutáshoz Kismarosig lehet vonattal utazni, majd az országúton a Hatló pataknál induló zöld háromszög túristajelzést kell követni. Részletesebb és kinagyítható túristatérkép EZEN a linken található.

  Az Eszperantó hegyre külön túristaút vezet, zöld háromszög jelzéssel, ami elhalad a kilátó mellett. Egy külön tábla jelzi a kilátó-romhoz történő kb. 50 méteres elágazást.

  Az Eszperantó hegyen, a kilátótól pár száz méterre geocaching ládika is található, GC-eszp jelzéssel (eszperantós megtalálási fotó). Érdekesség, hogy a 80-as években készült külön speciális jelvény is (fotó), amit azok vehettek meg, akik voltak fenn a Zamenhof-kilátónál.

  menü


 • Szeged - Baghy emléktábla

  GPS: N46°15'25.8" - E20°09'14.3"E = N46.257168, E20.153960

  Baghy Gyula – vagy a régies eszperantósított formában Julio Baghy – a nemzetközi eszperantó irodalmi világban az egyik legismertebb író, költő, nyelvész. Kalocsayval együtt őket nevezik az eszperantó irodalomban "Ora duopo"-nak. 1891. január 13-án született Szegeden, ahol most a Sóhordó u. 9. szám alatt a szülőháza falán egy tábla őrzi az emlékét.

  Baghy Gyula életéről bővebben a Baghy Gyula sírja menüpontban olvashatsz.

  menü


 • Pécs - Eszperantó Park és emlékfal

  GPS: N46°04'42,9101" - E18°13'39,2448" = N46,0785862, E18,2275681

  Pécsen a belvárosban, a Hunyadi János u. 8. sz alatt található az Eszperantó Park, benne egy modern játszótérrel és az eszperantó emlékfallal. Ez utóbbi a világon egyedülálló, külföldön sem tudunk másik hasonló emlékhelyről.

  Az addig névnélküli teret Pécs Városi Tanácsa ( = Önkormányzata) 1966-ban nevezte el Eszperantó Parknak az akkori Ifjúsági Eszperantó Világkongresszus, IJK alkalmával. A Parkot 1966. július 25-én avatták fel mintegy ezer fő résztvételével.

  A fő objektum egy Zamenhof emlékkő, siklósi márványból, rajta bronz dombormű. A kő faragását a '66-os városi eszperantó csoport tagjai végezték, a dombormű Nowotarski István munkája.

  2010-ben a korábbi eszperantó emlékkövet egy eszperantó emlékfallal egészítették ki, amelyen 11 márványtáblán 13 eszperantistának állítottak emléket: Zamenhof, Kalocsay Kálmán, Baghy Gyula, Lengyel Pál, Szerdahelyi István, Bleier Vilmos, Bácskai István, Bálint Gábor, Giesswein Sándor, Kökény Lajos + helyi. pécsi eszperantisták: Lajos Gyula, Pechan Alfonz, Pallós Istvánné

  Az eszperantó emlékfal avatása 2010. májusában történt, melyen több szervezet is képviseltette magát.

  Az eszperantó emlékfalon kívül az Európa Unió anyagi támogatásának köszönhetően a Parkban található játszótér is teljesen megújult, és a pécsi óvodások egyik legkedveltebb játszótere lett - ami remélhetőleg azt is jelenti, hogy a pécsiek felnövekvő nemzedéke talán eleve pozitív emlékkel kapcsolódik majd az eszperantó nyelvhez is... :-)

  menü


 • Nagymaros - Takács József emléktábla

  GPS: N47.790756 - E18.957849

  Takács József 18 évesen, fogorvos-egyetemistaként lett eszperantista és az is maradt élete végéig. Kiváló tanfolyamvezető, sokoldalú mozgalomszervező volt, a hazai eszperantó mozgalom valódi motorja. Szótárat készített, újságokat szerkesztett, rendezvényeket szervezett, és haláláig különféle vezetői tisztségeket töltött be a Magyar Országos Eszperantó Egyesületben, MOEE.

  Nagymaroson 1932-ben létrehozta a Magyarországi Eszperantó Múzeumot, melynek része volt Magyarország legnagyobb eszperantó könyvtára, és a múzeum több értékes különlegességet is tartalmazott. Óriási munkaráfordítással ő készítette az eszperantó folyóiratok első nemzetközi összefoglaló adatbázisát, amelyet 1995 körül a róla elnevezett "Rondo Takács" folytatott dr. Máthé Árpád vezetésével. Ennek az eredménye lett a legnagyobb méretű eszperantó könyv, a Bibliografio de Periodaĵoj. Az egyedülálló múzeum anyagát később a Horthy-uralom alatt a hatóságok zsidó-vagyonként elkobozták majd az "elkallódott"...

  1941 után az eszperantó és más tisztségeiről a zsidó származása miatt le kellett mondania. A háborúban egy munkaszolgálatos századba vitték fizikai munkára. A nyilas hatalomátvétel első napján Pusztavámnál 216 orvos és mérnök munkaszolgálatos társával együtt a velük kiásatott gödörbe géppuskázták őt is. (Film) Maradványaikat 1946-ban áttemették a budapesti Kozma utcai temetőbe. 1946. május 26-án post mortem az egyesület örökös tiszteletbeli elnökévé választották.

  Nagymaroson a vasútállomáshoz közel, a Magyar u. 29. szám alatti egykori, elkobzott lakóházán emléktábla őrzi az emlékét. Ha arra jársz, vigyél egy szál virágot, egy koszorút, vagy csak egy zöld szalagot...

  Takács József 1890. július 24-én született Nagyigmándon, és 1944. október 16-án ölték meg Pusztavámon. Egy rövid cikk róla az eszperanto-hu-n ITT!

  menü


 • Abaliget - IREN emlékkő

  GPS: N46.1369207 - E18.1159046

  Az eszperantó világban Abaliget neve széles körben ismert volt Európa szerte, hiszen 1968-1992 között 25 éven át minden júlisban az UK előtt száznyi külföldi és magyar eszperantista töltött el ott egy emlékezetes hetet a "Internacia REnkontiĝo Naturamika, IREN" nevű természetbarát rendezvény keretében.

  A rendezvény motorja Pallós Istvánné Erzsike nem csak katedráról tanította a főiskolán a szervezést, de a profi gyakorlati megvalósítás híre is vonzotta az IREN-re a külföldi résztvevőket. A 10. IREN alkalmával, 1977-ben állították fel az abaligeti cseppkőbarlang bejárata mellett a rombusz alakú emlékkövet. Rajta felül a zöld ötágú csillag alapszíne vörös lehetett, mert az látható azokon a helyeken, ahol a zöld festék kezd lekopni róla... :-)) Az avatásról a Dunántúli Napló is beszámolt.

  A szervező motor, Pallosné halálával illetve a rendszerváltással az IREN szervezése is megállt. Öt évvel később ugyan meghirdették a 26-ik találkozót, de végül törölték azt.

  A 25 éven át ismétlődő abaligeti rendezvény a legismertebb magyar rendezvények sorába tartozik: IREN, VEF, JER, IJS...

  Az abaligeti barlangról - amelynek bejárata mellett a kő áll - részletesebben a "Baranya la mistera" című kiadványban olvashatsz. - A barlang látogatható, csoportok vezetéssel óránként indulnak, további részletek a barlang honlapján találhatóak.

  Az emlékkő és a barlang környéke szépen kialakított, kulturált üdülőhely két kisebb, aranyos tóval, strandolási és csónakázási lehetőséggel, étteremmel, autós kempinggel, stb. - érdemes a helyszín egy egésznapos kirándulásra! A közelben még 2 geokesing láda is található... :-)

  Ime néhány fotó az egyik nyelvgakorló kirándulásról.

  menü


 • Abaújszántó - Kalocsay emlékszoba

  GPS: N48.2763862 - E21.185395

  Kalocsay Kálmán világszerte ismert költő volt, irodalmár, nyelvész, tagja az Eszperantó Akadémiának. Az eszperantó világban körülbelül olyan ismert személy, mint a magyarok közott Petőfi Sándor. Civilben orvosprofesszor volt, infektológus, orvos-szakmai munkájáért, járványügyi tankönyveiért több kitüntetést is kapott.

  1891-ben született Borsod-megyében, Abaújszántón, ahol a Helytörténeti Múzeumban egy külön emlékszoba őrzi az emlékét. Címe: Abaújszántó, Béke út 42.

  A Helytörténeti Múzeum - vagy másképpen Rákóczi Ház - a település egyik legrégebbi épülete, az 1700-as évek elején épült. 1975-től ad helyet a Helytörténeti Gyüjteménynek. Az épület alatt, dongaboltozatos (nagyon ritka) pince található, saját kúttal. Érdekessége, hogy az úttest alatt a szemközti templom altemplomába lehet átjutni... - A helytörténeti gyüjtemény az eszperantón kívül 3 másik kiállításnak is helyet ad.

  A Kalocsay emlékszoba az eszperantó centenáriuma alkalmából készült, a kiállított tárgyak és fényképek Kalocsay életét és munkásságát mutatják be. Az emlékhely avatása 1986.11.09-én történt. A szobában található bronz dombormű Benyei Gábor, a községi tanács akkori elnökének ( = polgármesternek) a műve.

  A gyűjtemény előzetes bejelentkezéssel látogatható, egyéneknek és csoportoknak egyaránt. Bejelentkezni a +36-47-330053 (Műv.Ház) telefonszámán lehet munkanapokon 16:00 óráig, pénteken 13:30-ig. A Kalocsay emlékszobát a hétvégén is szívesen kinyitják az egyéni látogatóknak is - ha az érkezés előzetes (munkanapi) bejelentése megtörtént a fenti telefonszámon. - Ha meglátogattad az emlékszobát, arra kérünk írd alá a vendégkönyvet is, maradjon nyoma a látogatásodnak!

  Az emlékszobán kívül két másik, Kalocsay-val kapcsolatos emlék található.

  • Az emlékszobától kb 50 m-re a Béke út 32. sz. épület előtt a Nemzetközi Irodalmi Fórum alkalmával 1986. nov. 9-én leleplezett bronz mellszobor, amelyet 2003 októberében az István király parkból helyeztek át ide. Zamenhof után Kalocsay volt az első, akinek eszperantista tevékenységéért szobrot emeltek. Jószay Zsolt alkotása.
  • A Kalocsay-szobortól további 50 m-re a fő útról nyílik a "Dr Kalocsay köz", amelynek rögtön az elején a házfalon található egy Kalocsay emléktábla, aranyozott betűkkel. - Felirata: Dr. Kalocsay Kálmán // 1891 - 1976 // Az orvostudományok doktora // nemzetközi hírű költő, műfordító és nyelvész // Községünk szülöttének emlékére // Abaújszántó nagyközség tanácsa // 1982

  menü


 • Debrecen - Eszperantó emléktábla

  GPS: N47.5302519 - E21.625268

  Debrecen belvárosában, a Kossuth tér egyik sarkán nyílik az aprócska Zamenhof utca, aminek az elején, a sarkon, a MÁV igazgatóság épületének falán egy emléktábla található.

  Az emléktábla szövege:

  A béke és a népek barátsága kiemelkedő harcosának,
  dr. Zamenhof Lajos lengyel orvos (1959-1917)
  az ESZPERANTÓ nemzetközi nyelv alkotójának emlékére.
  Emeltették a debreceni vasutas eszperanto körök
  1961

  A táblán sajnos hibásan szerepel Zamenhof neve is és a nemzetisége is. A hivatalos neve Lazar Markovics Zamenhof volt, az eszperantó világban ő a Ludoviko Lazaro Zamenhof névformát használta. - Zamenhof orosz nemzetiségű zsidónak vallotta magát, aki a mai Lengyelországhoz tartozó Białystok városban született, ami akkor a cári orosz birodalom része volt. – Az hogy ő az alkotója vagy kezdeményezője volt-e a nyelvnek? – az szemlélet és nézőpont kérdése...

  menü


 • Aggtelek - barlangi eszperantó tábla

  GPS: N48.4716688 - E20.4951774

  Aggteleken a Baradla-barlangban, a hangverseny terem falán, a Styx bejáratánál eszperantó és magyar nyelvű emléktábla található.

  A Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség, IFEF 1963-ban Budapesten tartotta a kongresszusát. A kb. 20 országból érkező kb. 1000 résztvevő a kirándulási napon felkereste az aggteleki cseppkőbarlangot is, ahol 1963. május 8-án a barlangi koncertteremben a MÁV Filharmonikus Zenekar nagysikerű barlangi hangversenyt tartott a számukra.

  A tábla avatására 1963. június 2-án került sor, ahol szintén barlangi hangverseny volt mintegy 400 fős közönséggel.

  A tábla szövege:

  A Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség -IFEF- / budapesti 14. kongresszusán 20 országot képviselő / 1000 delegátus 1962. május 8-i aggtelek-jósvafői / látogatásának és a Debreceni MÁV. Filharmónikus / Zenekar nagysikerű barlangi hangversenyének / emlékére állították / a Magyar Vasutas Eszperantisták / Memore pri la vizitado en Aggtelek-Jósvafő kaj / pri la bonsukcesa grota koncerto de la Fervoja / Filharmonia Orkestro de Debrecen, aranĝita la / 8-an de majo 1962, por 1000 partoprenantoj el / 20 landoj okaze de la 14-a Kongreso de la Inter- / nacia Federacio Esperantista Fervojista en / Budapeŝto, starigis / la Hungaraj Fervojistaj Esperantistoj.

  menü


 • Miskolc - Eszperantó terem

  GPS: N48.1016311 - E20.7814259

  A miskolci Lévay József Gimnáziumban érettségizett 1909-ben Kalocsay Kálmán, és barátja, padtársa Győry-Nagy Lajos. A két diák 1911-ben egy könyvesbolti kirakatban meglátott eszperantó könyvből kezdett el eszperantóul tanulni, és két év múlva, 1913-ban már ők tartották Miskolcon az első eszperantó tanfolyamot... - majd lettek mindketten az eszperantó mozgalom motorjai.

  Az egykori diákok első tanfolyamának 100-ik évfordulója alkalmából a Gimnázium az egyik tantermét hivatalosan is "Eszperantó terem"-nek nevezte el, és annak bejárata mellett 2013. október 8-án emléktáblát avatott, melyet az eszperantó 100 éves történetét bemutató kiállítás kisért.

  Dr. Győry Nagy Lajos - ügyvéd - élete végéig szervezte Miskolcon a nyelvtanfolyamokat, és irányította Borsod-, Heves- és Nógrád megyékben az eszperantóul beszélők kulturális életét.

  Dr. Kalocsay Kálmán Budapesten az orvosegyetemen tanult tovább, ő is egész életében aktív eszperantista maradt.

  A Gimnázium épületében található emléktáblát csak az iskolai titkársággal történt előzetes egyeztetéssel, vagy annak koszorúzása, illetve kapcsolatos események alkalmából lehet felkeresni. A gimnázium címe: 3530 Miskolc, Kálvin u. 4.

  menü


 • Komló - Eszperantó tér

  GPS: N46.1901023, E18.2616989

  Az 1970-80-as években volt a magyarországi eszperantó mozgalom "hőskora". Eszperantó klubok működtek szinten minden nagyobb városban, és többezer tagja volt az eszperantó szövetségnek. A budapesti központban 40+ alkalmazott dolgozott, volt saját nyomda, kiadó, reklám- és számítástechnikai részleg, stb... - valamint két kiváló menedzsernek, Vaskó Tibornak és Benczik Vilmosnak köszönhetően a világon egyedülállóan több száz eszperantó nyelvű könyv jelent meg!

  Ebben a korszakban nagyon sok eszperantó program, rendezvény, klubest, hétvégi találkozó volt. Az 1976-os országos eszperantó kongresszus alkalmával történt Komlón az "Eszperantó tér" névadása is, amire egy márványtábla emlékeztet a Városháza falán.

  menü


 • Kecskemét - a béke fája

  GPS: N46°54'10.2" E19°41'10.4" = N46.902821° E19.686211°

  1984-es ifjúsági eszperantó találkozó (Junulara Esperanto-Renkonto, JER) több szempontból is emlékezetes volt. Többek között a városi Planetárium igazgatója, E. Kovács Zoltán eszperantó nyelvtudásának és lelkesedésének köszönhetően négy különböző eszperantó nyelvű planetáriumi előadást élvezhettek a résztvevők, itt koncertezett először a Barbuloj nevű cseh country-zenekar eszperantó nyelven (a Stacidomo című daluk ITT hallható) - később saját lemezt is kiadtak. A rendezvény legvégén egy emlékfa ültetése volt tervezve "Arbo de paco" névvel a rendezvény helyszínétől pár száz méterre, ami azért is emlékezetes volt, mert a záróeseményen a Műv-Házban a Hazafias Népfront vezetője által mondott beszéd nem igazán érdekelte a résztvevőket, így a faültetésre hivatkozva a beszéd közben sorban sorjáztunk ki a teremből... :-)) .

  Később az eszperantó békefa és a mellé helyezett emlékkő elfelejtődtek, a városban élő új eszperantisták sem tudtak róla, mígnem 2020-ban egy netes keresés eredményeképpen a Google utcaképen is megtaláltuk a követ! A "Béke fája" és az eszperantó nyelvű emlékkő sok éven át történő gondozásáért, és a betontenger közepén a fa körül meghagyott zöld szigetért köszönet Kecskemét önkormányzatának!

  Az emlékkő az Árpádváros városrészben, mintegy 100 méterre az Árpád körúttól, a Reile Géza és a Tóth László utcák találkozásánál, a Relie Géza u. 22. számú ház mellett található.

  menü


Városok listája

Abaliget,   Abaújszántó,   Aggtelek,   Budapest,   Debrecen,   Gödöllő,   Kecskemét,   Kismaros,   Komló,   Makó,   Máriabesnyő,   Miskolc,   Nagybakónak,   Nagymaros,   Pécs,   Piliscsév,   Szeged,   Szentes,   Tata,   xxxx

menü


"Eszperantó Emlékhelyek - HU" diploma-kiírás

Egy kirándulós játékra invitálunk. Keress fel minél többet a fenti listában szereplő emlékhelyekből! Ha megvan a szükséges darabszám, igényeld meg az "Eszperantó Emlékhelyek - HU" diplomát, és az Eszperantó Alapítvány elküldi az elegáns tanúsító oklevelet neked!

A diploma megszerzésének részletei:

 1. Az emlékhely látogatását a helyszínen készített szelfivel tudod igazolni. A fényképen jól kell látszódnia az arcodnak is és az emlékhelynek is. – A képeket kizárólag az Alapítvány ZEO-ügyintézői látják, ellenörzés után azokat fizikailag töröljük – kivéve ha erről másképpen rendelkezel.
 2. A diploma megszerzéséhez egy városból csak 1 db emlékhely fogadható el. Magasabb fokozat eléréséhez a korábbi fokozat emlékhelyeit be lehet számítani.
 3. Az emlékhelyek felkeresése nincs adott időponthoz vagy időtartamhoz kötve - de a szervezők hirdethetnek speciális alkalmi akciókat egy konkrét időtartamra vonatkozóan.
 4. A diplomának 3 fokozata van:
  1. alapfokozat: 5 emlékhely (öt városban) felkeresése esetén,
  2. középfokozat: Az összes emlékhely fele, jelenleg 10 emlékhely (tíz városban) felkeresése esetén,
  3. felső fokozat: max. 3 kivételével az összes emlékhely felkeresése esetén.
 5. A nevezési díjjal az Eszperantó Alapítvány tevékenységét támogatod. Minden diplomafokozathoz külön nevezési díj tartozik. A nevezési díj összege nincs meghatározva, tetszőleges, de minimum felkeresett emlékhelyenként 1000 forint.

  A nevezési díjat az Eszperantó Alapítvány 16200144-18516517-00000000 számú számlájára tudod átutalni.

 6. Oklevelet csak természetes személyeknek adunk ki, csak valódi név és valódi adatok feltüntetése esetén.
 7. A diplomát elnyerő személyek nevét, városát és az oklevél sorszámát dicséretképpen a weboldalunkon és közösségi oldalainkon keresztül nyilvánosságra hozzuk. Az emlékhelyről beküldött fényképedet csak akkor hozzuk nyilvánosságra a közösségi oldalunkon, ha ehhez hozzájárulsz, ellenkező esetben a diploma kiküldésekor töröljük őket.

  Az oklevél-igénylési űrlapon megadott többi adatodat kizárólag az eszperantó mozgalom keretein belül használjuk, azt semmilyen harmadik félnek nem adjuk ki.

 8. Az emlékhelyek meglátogatását igazoló szelfik beküldésére két lehetőséged van.
  • a diploma igénylésekor egyszerre küldöd be őket egy fájltovábbító alkalmazás segítségével (pl. mammutmail.com, toldacuccot.hu, nagydarab.hu, stb.)
  • egy-egy emlékhely meglátogatásakor közvetlenül, egyenként küldöd be a fényképet - így nem kell majd keresgélned őket visszamenőleg.
 9. Ha a szelfiket egyenként szeretnéd beküldeni, akkor az első alkalommal az alábbi űrlapon regisztrálnod kell, hogy tudjuk kihez társítani a beérkező képeket.
 10. A nevezési díjat hasonlóan tudod több részletben is, vagy egyben is fizetni.
 11. Az "Eszperantó-Emlékhelyek-HU" diplomát az Eszperantó Alapítvány bocsájtja ki. (Pk. 65618/1991 – 1193 Budapest, Leiningen u. 4. - tel: +36-1-282.88.85, Szilvási László). A diplomával kapcsolatos minden levelezést és kül­de­ményt a "zeo-hu-diploma@eszperanto.hu" címre kell küldeni.
 12. A diplomákhoz csak az itt felsorolt emlékhelyek felkeresése számíthatók be. A listában esetlegesen nem szereplő emlékhelyekről köszönettel fogadunk értesítést.

Az oklevelet – a választásod szerint – vagy postán küldjük ki a címedre, vagy személyesen, nyilvánosan adjuk át valamelyik eszperantó rendezvényen.

menü


Regisztráció és igénylőlap

A regisztráció
célja:
Lehetőség egyenkénti beküldésre
A diploma megküldését kérem.

Vezetéknév:
Keresztnév:
E-mail cím:
Irányítószám:
Város:
Cím:
Szül. év:
Telefonszám:

Hozzájárulsz-e valamelyik fénykép nyilvánosségra hozatalához? Ha igen, melyikhez?


A diploma igényléséhez töltsd ki az űrlapot, majd fizesd be a nevezési díjat az Eszpe­ran­tó Alapítvány 16200144-18516517 számú számlájára, és küldd be a fény­ké­pe­ket a "zeo-hu-diploma@eszperanto.hu" ímél-címre.

A képeket lehetőleg csomagold össze egy zip-fájlba, az elküldésükhöz használj egy fájltovábbító alkalmazást (pl. mammutmail.com, toldacuccot.hu, nagydarab.hu, stb.)

menü


Eszperantó információk:

www.eszperanto.hu

www.eszperanto-online.hu

www.eszperanto-tanfolyam.hu

www.eszperanto-szotar.hu


Eszperantó Alapítvány – Pk. 65618/1991 – 1193 Budapest, Leiningen u. 4. – zeo-hu-diploma @ eszperanto.hu – Szilvási László – +36-1-282.88.85

menü